Przejdź do treści strony
Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu Biuletyn Informacji Publicznej

Majątek trwały AMKL na dzień 31.12.2016 r.

Majątek trwały AMKL na dzień 31.12.2016 r.  
     
Nazwa grupy składnika majątku trwałego Wartość brutto Wartość netto
     
I. Wartości niematerialne i prawne 726 024,39 4 748,54
w tym:    
inne wartości niematerialne i prawne 726 024,39 4 748,54
     
II. Rzeczowe aktywa trwałe 83 279 954,38 68 500 993,83
     
1. środki trwałe 82 949 945,21 68 170 984,66
w tym:    
a) grunty 7 031 919,78 7 031 919,78
b) budynki oraz budowle 63 947 666,05 56 076 907,44
c) urządzenia techniczne 5 461 998,58 659 824,29
d) środki transportu 103 090,00 0,00
e) inne środki trwałe  6 405 270,80 4 402 333,15
     
2. środki trwałe w budowie 330 009,17 330 009,17
     
Razem 84 005 978,77 68 505 742,37
Metryczka
 • wytworzono:
  08-09-2017
  przez: Ewa Iwańczyk
 • opublikowano:
  08-09-2017 14:14
  przez: Ewa Iwańczyk
 • zmodyfikowano:
  04-06-2018 10:03
  przez: Ewa Iwańczyk
 • podmiot udostępniający:
  Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
  odwiedzin: 1910
Dane jednostki:

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
50-043 Wrocław
pl. Jana Pawła II nr 2
NIP: 897 15 46 349
REGON: 000275748

Dane kontaktowe:

Centrala tel. 71 310 05 00, 71 355 55 43
Sekretariat Rektora tel. 71 310 05 01, fax: 71 355 91 05
Sekretariat Kanclerza tel. 71 310 05 05, fax: 71 355 28 49
e-mail: kancelaria.ogolna@amkl.edu.pl

Numer konta bankowego:

Santander Bank Polska S.A.
40 1090 2398 0000 0001 0205 0428

Logo