Przejdź do treści strony
Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu Biuletyn Informacji Publicznej

Organy

RADA UCZELNI 

dr h.c. Bogdan Zdrojewski - Przewodniczący

dr hab. Jacek Rogala

dr Edward Wąsiewicz

prof. dr hab. Bogusława Orzechowska

dr hab. Jakub Stankiewicz

Ewelina Szczęsna - przewodnicząca samorządu studentów

 

JM REKTOR

prof. dr hab. Krystian Kiełb

 

 

SENAT

JM Rektor - Przewodniczący Senatu

prof. dr hab. Krystian Kiełb

 

Członkowie Senatu pochodzący z wyboru:

I. Przedstawiciele nauczycieli akademickich:

prof. dr hab. Magdalena Blum - Prorektor ds. artystycznych i naukowych

dr Aleksandra Pijarowska - Prorektor ds. ewaluacji i rozwoju

prof. dr hab. Alan Urbanek - Dziekan Wydziału Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii

dr hab. Piotr Rojek, prof. nadzw. - Dziekan Wydziału Instrumentalnego

mgr Irena Wolniewska - Dziekan Wydziału Wokalnego

dr hab. Artur Wróbel - Dziekan Wydziału Edukacji Muzycznej, Chóralistyki i Muzyki Kościelnej

dr Adam Porębski - Prodziekan Wydziału Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii

dr Maurycy Wójciński - Prodziekan Wydziału Instrumentalnego

Wydział Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii

prof. dr hab. Anna Granat-Janki

Wydział Instrumentalny

prof. dr hab. Igor Cecocho

prof. dr hab. Zbigniew Czarnota

prof. dr hab. Jacek Meira

dr hab. Michał Micker, prof. nadzw.

dr hab. Anna Rutkowska-Schock, prof. nadzw.

dr hab. Paweł Zawadzki, prof. nadzw.

dr hab. Zbigniew Łuc

dr hab. Ryszard Żołędziewski

dr Bartosz Pernal

Wydział Wokalny

prof. dr hab. Piotr Łykowski

dr hab. Anna Przyjemska-Śpiewak, prof. nadzw.

Wydział Edukacji Muzycznej, Chóralistyki i Muzyki Kościelnej

prof. dr hab. Bogusława Orzechowska

prof. dr hab. Jolanta Szybalska-Matczak - Przewodnicząca Rady Dyscypliny Sztuki Muzyczne

II. Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

mgr inż. Łucja Hartleb-Kwasek

mgr Magdalena Wiącek

III. Przedstawiciele doktorantów i studentów

 

Osoby uczestniczące w posiedzeniach Senatu z głosem doradczym:

prof. dr hab. Helena Tomaszek-Plewa – Prorektor ds. studenckich i dydaktyki

mgr inż. Danuta Koprowska-Pasieka – Kanclerz

mgr Barbara Dobrzeniecka – Kwestor

po jednym przedstawicielu każdego związku zawodowego działającego w Akademii

 

RADA DYSCYPLINY SZTUKI MUZYCZNE 

prof. dr hab. Jolanta Szybalska-Matczak - Przewodnicząca

prof. dr hab. Grażyna Bożek-Wota           

prof. dr hab. Igor Cecocho                        

prof. dr hab. Anna Granat-Janki                 

prof. dr hab. Krystian Kiełb                       

prof. dr hab. Marta Kierska-Witczak         

prof. dr hab. Piotr Łykowski                     

prof. dr hab. Bogdan Makal                       

prof. dr hab. Urszula Marciniec-Mazur     

prof. dr hab. Jan Tatarczyk                           

prof. dr hab. Helena Tomaszek-Plewa          

prof. dr hab. Alan Urbanek                           

prof. dr hab. Jarosław Pietrzak  

prof. dr hab. Piotr Zaleski                             

dr hab. Piotr Rojek, prof. nadzw.                  

dr hab. Paweł Zawadzki, prof. nadzw.           

dr hab. Paweł Cylulko                                   

dr hab. Tomasz Kienik                                

dr hab. Olga Ksenicz                                   

dr hab. Michał Moc                                     

dr hab. Irena Olkiewicz                               

dr hab. Jakub Stankiewicz                           

dr hab. Artur Wróbel                   

dr hab. Ryszard Żołędziewski                      

dr Małgorzata Szymańska              

 

Metryczka
 • wytworzono:
  12-09-2019
  przez: Ewa Iwańczyk
 • opublikowano:
  12-09-2019 11:46
  przez: Ewa Iwańczyk
 • zmodyfikowano:
  10-09-2020 21:50
  przez: Ewa Iwańczyk - Jankowska
 • podmiot udostępniający:
  Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
  odwiedzin: 1199
Dane jednostki:

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
50-043 Wrocław
pl. Jana Pawła II nr 2
NIP: 897 15 46 349
REGON: 000275748

Dane kontaktowe:

Centrala tel. 71 310 05 00, 71 355 55 43
Sekretariat Rektora tel. 71 310 05 01, fax: 71 355 91 05
Sekretariat Kanclerza tel. 71 310 05 05, fax: 71 355 28 49
e-mail: kancelaria.ogolna@amkl.edu.pl

Numer konta bankowego:

Santander Bank Polska S.A.
40 1090 2398 0000 0001 0205 0428

Logo