Przejdź do treści strony
Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 40/2019 z dnia 10 września 2019 r. w sprawie ustalenia stawek opłat stosowanych w umowach o odpłatne używanie instrumentów muzycznych Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

PDFZarządzenie Nr 40/2019 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 10 września 2019 r. w sprawie ustalenia stawek opłat stosowanych w umowach o odpłatne używanie instrumentów muzycznych Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

 

Zarządzenie Nr 40/2019

Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

z dnia 10 września 2019 r.

w sprawie ustalenia stawek opłat stosowanych w umowach o odpłatne używanie instrumentów muzycznych Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

Na podstawie art.23 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018, poz. 1668) oraz §31 ust.1 Statutu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu zarządzam, co następuje:

§ 1

 1. Ustala się następujące stawki opłat stosowanych w umowach o odpłatne korzystanie z instrumentów muzycznych Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu zwanej dalej „Akademią”:

1) dla studentów, doktorantów i uczestników innych form kształcenia Akademii do celów ćwiczeniowych:

a) instrumenty do wartości 5 000,00 zł - 200,00 zł netto plus VAT (rocznie),

b) instrumenty o wartości powyżej 5 000,00 zł  do 14 000,00 zł - 400,00 zł netto plus VAT (rocznie),

c) instrumenty o wartości powyżej 14 000,00 zł - 500,00 zł netto plus VAT (rocznie),

2) dla nauczycieli akademickich Akademii - 10% wartości instrumentu muzycznego netto plus VAT rocznie, jednak nie więcej niż 700,00 zł netto plus VAT rocznie.

 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach opłaty, o których mowa w ust.1 mogą być obniżone na pisemny wniosek zainteresowanej osoby skierowany do Rektora lub Kanclerza Akademii.

§ 2

Szczegółowe warunki i zasady korzystania z instrumentu muzycznego określa umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy Akademią a osobą korzystającym z instrumentu muzycznego Akademii.

§ 3

            Zarządzenie niniejsze nie ma zastosowania do udostępniania instrumentów muzycznych  Akademii w związku z realizacją celów statutowych Akademii, które odbywa się na zasadach określonych w odrębnych umowach, porozumieniach oraz decyzjach Rektora  i Kanclerza Akademii.

§ 4

Wykonanie niniejszego zarządzenia powierza się Kanclerzowi Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Metryczka
 • wytworzono:
  16-09-2019
  przez: Ewa Iwańczyk
 • opublikowano:
  16-09-2019 11:37
  przez: Ewa Iwańczyk
 • zmodyfikowano:
  25-09-2019 15:20
  przez: Ewa Iwańczyk
 • podmiot udostępniający:
  Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
  odwiedzin: 238
Dane jednostki:

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
50-043 Wrocław
pl. Jana Pawła II nr 2
NIP: 897 15 46 349
REGON: 000275748

Dane kontaktowe:

Centrala tel. 71 310 05 00, 71 355 55 43
Sekretariat Rektora tel. 71 310 05 01, fax: 71 355 91 05
Sekretariat Kanclerza tel. 71 310 05 05, fax: 71 355 28 49
e-mail: kancelaria.ogolna@amkl.edu.pl

Numer konta bankowego:

Santander Bank Polska S.A.
40 1090 2398 0000 0001 0205 0428

Logo