Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu Biuletyn Informacji Publicznej

Dane teleadresowe, informacje ogólne

Dane teleadresowe, informacje ogólne

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

50-043 Wrocław

pl. Jana Pawła II nr 2

NIP 897 15 46 349

REGON 000275748

Numer Konta Bankowego

Santander Bank Polska S.A.

40 1090 2398 0000 0001 0205 0428

 

Telefony, faxy, e-mail:

Centrala                        tel. 71 310 05 00, 71 355 55 43

Sekretariat Rektora      tel. 71 310 05 01 fax: 71 355 91 05

Sekretariat Kanclerza    tel. 71 310 05 05 fax: 71 355 28 49

 

 

Rektor

prof. Grzegorz Kurzyński

tel.  71 310 05 01

fax: 71 355 91 05

e-mail: rektor@amkl.edu.pl

 

Kancelaria Rektora

mgr Marta Dobrikow

tel.  71 310 05 01

fax: 71 355 91 05

e-mail: marta.dobrikow@amkl.edu.pl

             kancelaria.rektora@amkl.edu.pl

 

Prorektor ds. Studenckich i Dydaktyki

prof. dr hab. Helena Tomaszek-Plewa

tel.  71 310 05 78

fax: 71 355 91 05

e-mail: helena.tomaszek-plewa@amkl.edu.pl

 

 

Prorektor ds. Artystycznych i Naukowych

prof. dr hab. Piotr Zaleski

tel.  71 310 05 02

fax: 71 355 91 05

e-mail: piotr.zaleski@amkl.edu.pl

 

 

Pełnomocnik ds. Organizacji i Rozwoju Infrastruktury

Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

prof. dr hab. Krystian Kiełb

e-mail: krystian.kielb@amkl.edu.pl

 

 

Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych

dr hab. Paweł Cylulko

e-mail: pawel.cylulko@amkl.edu.pl

 

 

Pełnomocnik Rektora ds. Ochrony Informacji Niejawnych

inż. Jan Deja

tel. 71 310 05 57

e-mail: jan.deja@amkl.edu.pl

 

 

Kanclerz

mgr inż. Danuta Koprowska-Pasieka

tel.  71 310 05 05

fax: 71 355 28 49

e-mail: danuta.koprowska-pasieka@amkl.edu.pl

 

 

Kancelaria Ogólna-Sekretariat Kanclerza

mgr Dagmara Szymczak

tel.  71 310 05 05

fax: 71 355 28 49

e-mail: kancelaria.ogolna@amkl.edu.pl

             dagmara.szymczak@amkl.edu.pl

 

Kwestor

mgr Barbara Dobrzeniecka

tel.  71 310 05 31

fax: 71 355 28 49

e-mail: barbara.dobrzeniecka@amkl.edu.pl

 

Biuro Promocji i Organizacji Imprez

mgr Justyna Miłosz - Konopacka - kierownik

mgr Joanna Polak – zastępca kierownika

tel. 71 310 05 72

e-mail: joanna.polak@amkl.edu.pl

mgr Karolina Mazurkiewicz - organizacja imprez

tel. 71 310 05 73

e-mail: karolina.mazurkiewicz@amkl.edu.pl

mgr Jolanta Żukiewicz - organizacja imprez

tel. 71 310 05 46

e-mail: jolanta.zukiewicz@amkl.edu.pl

mgr Alicja Skiba- organizacja imprez

tel. 71 310 05 74

e-mail: alicja.skiba@amkl.edu.pl

mgr Amanda Zok - organizacja imprez

tel.71 310 05 46

e-mail: amanda.zok@amkl.edu.pl

Agnieszka Granops - public relations i organizacja imprez

tel.71 310 05 73

kom. 501 890 911

e-mail: agnieszka.granops@amkl.edu.pl

Zgłoszenia dotyczące afiszy i programów:

e-mail: zgloszenia@amkl.edu.pl

 

Specjalista ds. pozyskiwania funduszy ze środków zewnętrznych

Tomasz Bąkowski

tel. 71 310 05 76

e-mail: tomasz.bakowski@amkl.edu.pl

Specjalista ds. funduszy

mgr Magdalena Pudełko

tel. 71 310 05 63

e-mail: magdalena.pudelko@amkl.edu.pl

 

Wydawnictwo

fax: 71 355 91 05

e-mail: wydawnictwo@amkl.edu.pl

mgr Dorota Kanafa - kierownik

tel. 71 310 05 18

e-mail: dorota.kanafa@amkl.edu.pl

mgr Inez Kropidło

tel. 71 310 05 19

e-mail: inez.kropidlo@amkl.edu.pl

mgr Ewa Skotnicka

tel. 71 310 05 17

e-mail: ewa.skotnicka@amkl.edu.pl

 

 

Biblioteka Główna

tel. 71 310 05 25

e-mail: biblioteka@amkl.edu.pl

mgr Magdalena Wiącek (kustosz) p.o. Dyrektora Biblioteki Głównej

tel. 71 310 05 50

e-mail: magdalena.wiacek@amkl.edu.pl

Wypożyczalnia

mgr Małgorzata Strug

tel. 71 310 05 39

e-mail: malgorzata.strug@amkl.edu.pl

Paweł Hałkiewicz

tel. 71 310 05 38

e-mail: pawel.halkiewicz@amkl.edu.pl

Wypożyczalnia Międzybiblioteczna

mgr Magdalena Beniuk

tel. 71 310 05 27

e-mail: magdalena.beniuk@amkl.edu.pl

 

 

Czytelnia, Gromadzenie i Opracowanie Zbiorów

Informacja Naukowa, Informacja Katalogowa

mgr Magdalena Beniuk

tel. 71 310 05 27

e-mail: magdalena.beniuk@amkl.edu.pl

mgr Anna Kołodziejczyk-Gola

tel. 71 310 05 29

e-mail: anna.kolodziejczyk-gola@amkl.edu.pl

mgr Anna Kata

tel. 71 310 05 26

e-mail: anna.kata@amkl.edu.pl

Dział Gromadzenia i Opracowania Dokumentów Życia Muzycznego

mgr Ewa Sochocka

tel. 71 310 05 28

e-mail: ewa.sochocka@amkl.edu.pl

 

Dział Informatyczny

tel. 71 310 05 40

e-mail: dzial.informatyczny@amkl.edu.pl

inż. Łukasz Lenarczyk - Kierownik

tel. 71 310 05 75

e-mail: lukasz.lenarczyk@amkl.edu.pl

Kamil Kras

tel. 71 310 05 43

e-mail: kamil.kras@amkl.edu.pl

Łukasz Pasternak

tel. 71 310 05 75

e-mail: lukasz.pasternak@amkl.edu.pl

 

Dział Nauczania i Spraw Studenckich

tel. 71 310 05 10

 

tel. 71 310 05 11

e-mail: 

Sprawy studenckie

mgr Anna Stelmach - Wydział Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii

tel. 71 310 05 14

e-mail: anna.stelmach@amkl.edu.pl

mgr Magdalena Turowska  - Wydział Instrumentalny

tel. 71 310 05 13

e-mail: magdalena.turowska@amkl.edu.pl

mgr Anna Gonerska-Matuszewska- Wydział Instrumentalny

tel. 71 310 05 16

e-mail: anna.gonerska@amkl.edu.pl

Katarzyna Schmidt - Wydział Wokalny

tel. 71 310 05 15

e-mail: katarzyna.schmidt@amkl.edu.pl

mgr Agnieszka Jakubiak - Wydział Edukacji Muzycznej, Chóralistyki i Muzyki Kościelnej

tel. 71 310 05 12

e-mail: agnieszka.jakubiak@amkl.edu.pl

 

Sekretariat Wydziału Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii oraz Wydziału Edukacji Muzycznej, Chóralistyki i Muzyki Kościelnej

Mariola Kalinowska 

tel.71 310 06 70

e-mail: mariola.kalinowska@amkl.edu.pl

Sekretariat Wydziału Instrumentalnego oraz Wydziału Wokalnego

mgr Monika Sinior

tel.71 310 06 71

e-mail: monika.sinior@amkl.edu.pl

 

Dział Nauki

mgr Anna Jamroz-Ciesielska - kierownik

mgr Agnieszka Stobiecka-Prokop

tel. 71 310 05 47

e-mail: agnieszka.stobiecka-prokop@amkl.edu.pl

 

 

Dział Kadr

tel. 71 310 05 20

mgr inż. Łucja Hartleb - kierownik

tel. 71 310 05 21

e-mail: kadry@amkl.edu.pl

inż. Monika Barteczka

tel. 71 310 05 23

e-mail: monika.barteczka@amkl.edu.pl

mgr Anna Stróżka

tel. 71 310 05 22

mgr Anna Borecka

tel. 71 310 05 22

 

 

Studio Technik Multimedialnych ze Studiem Nagrań

tel. 71 310 05 60

e-mail: studio@amkl.edu.pl

dr inż. Ryszard Tomczyk - kierownik

tel. 71 310 05 41

e-mail: ryszard.tomczyk@amkl.edu.pl

mgr  Jerzy Gałek - reżyser dźwięku

tel. 71 310 05 60

e-mail: jerzy.galek@amkl.edu.pl

mgr inż. Jacek Gregorkiewicz

tel. 71 310 05 42

e-mail: jacek.gregorkiewicz@amkl.edu.pl

 

 

Dział Inwestycji i Remontów

mgr inż. Magdalena Kowalczyk

tel. 71 310 05 51

e-mail: magdalena.kowalczyk@amkl.edu.pl

 

 

Specjalista ds. zamówień publicznych

mgr Ewa Świątek

tel. 71 310 05 55

e-mail: ewa.swiatek@amkl.edu.pl

 

 

Dział Administracyjno-Gospodarczy

lic. Marek Gumienny - kierownik

tel. 71 310 05 65

e-mail: marek.gumienny@amkl.edu.pl

mgr Robert Przytulski - zastępca kierownika

tel. 71 310 05 65

e-mail: robert.przytulski@amkl.edu.pl

mgr Krzysztof Głowacz

tel. 71 310 05 66

e-mail: krzysztof.glowacz@amkl.edu.pl

Alicja Pigas

tel. 71 310 05 69

e-mail: alicja.pigas@amkl.edu.pl

Mieczysław Turański

tel. 71 310 05 67

e-mail: mieczyslaw.turanski@amkl.edu.pl

mgr Anna Smoleń

tel. 71 310 05 69

e-mail: anna.smolen@amkl.edu.pl

lic. Piotr Kojro

tel. 71 310 05 68

e-mail: piotr.kojro@amkl.edu.pl

 

Stroiciele

Dariusz Dymarski

Adam Grzeluszka

Adam Nowicki

 

Konserwatorzy

tel. 71 310 05 56

Eligiusz Waszkiewicz

e-mail: eligiusz.waszkiewicz@amkl.edu.pl

Zbigniew Stroński

Wojciech Dolik

e-mail: wojciech.dolik@amkl.edu.pl

 

 

Radca Prawny

mgr Joanna Skura

tel. 71 310 05 06

e-mail: joanna.skura@amkl.edu.pl

 

 

Specjalista ds. organizacyjno-prawnych

mgr Ewa Iwańczyk

tel. 71 31 00 507

e-mail: ewa.iwanczyk@amkl.edu.pl

 

 

Inspektor ds. BHP

Ryszard Romanowicz

tel. 71 310 05 52

e-mail: ryszard.romanowicz@amkl.edu.pl

 

 

Specjalista ds. kontaktów zagranicznych

dr Maria Brzuchowska

tel.  71 310 05 08

fax: 71 355 91 05

e-mail: maria.brzuchowska@amkl.edu.pl

 

 

Specjalista ds. rozwoju kultury jakości

mgr Magdalena Gomuła

tel. 71 31 00 544

e-mail: magdalena.gomula@amkl.edu.pl

 

 

Inspektor ds. obronnych, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej

inż. Jan Deja

tel. 71 310 05 57

e-mail: jan.deja@amkl.edu.pl

 

 

Inspektor Ochrony Danych

mgr Ewa Iwańczyk

e-mail: iod@amkl.edu.pl

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  11-09-2017
  przez: Ewa Iwańczyk
 • opublikowano:
  11-09-2017 13:07
  przez: Ewa Iwańczyk
 • zmodyfikowano:
  16-10-2019 11:24
  przez: Ewa Iwańczyk
 • podmiot udostępniający:
  Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
  odwiedzin: 6682
Dane jednostki:

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
50-043 Wrocław
pl. Jana Pawła II nr 2
NIP: 897 15 46 349
REGON: 000275748

Dane kontaktowe:

Centrala tel. 71 310 05 00, 71 355 55 43
Sekretariat Rektora tel. 71 310 05 01, fax: 71 355 91 05
Sekretariat Kanclerza tel. 71 310 05 05, fax: 71 355 28 49
e-mail: kancelaria.ogolna@amkl.edu.pl

Numer konta bankowego:

Santander Bank Polska S.A.
40 1090 2398 0000 0001 0205 0428

Logo
Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×