Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

Biuletyn Informacji Publicznej

Dane teleadresowe, informacje ogólne

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
50-043 Wrocław
pl. Jana Pawła II nr 2

NIP 897 15 46 349
REGON 000275748

Numer Konta Bankowego
Bank Zachodni WBK
40 1090 2398 0000 0001 0205 0428

 

Telefony, faxy, e-mail:

Centrala                        tel. 71 310 05 00, 71 355 55 43
Sekretariat Rektora      tel. 71 310 05 01 fax: 71 355 91 05
Sekretariat Kanclerza    tel. 71 310 05 05 fax: 71 355 28 49

 

 

Rektor
prof. Grzegorz Kurzyński
tel.  71 310 05 01
fax: 71 355 91 05
e-mail: rektor@amuz.wroc.pl

 

Kancelaria Rektora
mgr Marta Dobrikow
tel.  71 310 05 01
fax: 71 355 91 05
e-mail: marta.dobrikow@amuz.wroc.pl
             kancelaria.rektora@amuz.wroc.pl

 

Prorektor ds. Studenckich i Dydaktyki
prof. dr hab. Helena Tomaszek-Plewa
tel.  71 310 05 78
fax: 71 355 91 05
e-mail: helena.tomaszek-plewa@amuz.wroc.pl

 

 

Prorektor ds. Artystycznych i Naukowych
prof. dr hab. Piotr Zaleski
tel.  71 310 05 02
fax: 71 355 91 05
e-mail: piotr.zaleski@amuz.wroc.pl

 

 

Pełnomocnik ds. Organizacji i Rozwoju Infrastruktury
Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
prof. dr hab. Krystian Kiełb
e-mail: krystian.kielb@amuz.wroc.pl

 

 

Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych
dr Paweł Cylulko
e-mail: pawel.cylulko@amuz.wroc.pl

 

 

Pełnomocnik Rektora ds. Ochrony Informacji Niejawnych
inż. Jan Deja
tel. 71 310 05 57
e-mail: jan.deja@amuz.wroc.pl

 

 

Kanclerz
mgr inż. Danuta Koprowska-Pasieka
tel.  71 310 05 05
fax: 71 355 28 49
e-mail: danuta.koprowska-pasieka@amuz.wroc.pl

 

 

Kancelaria Ogólna-Sekretariat Kanclerza
mgr Dagmara Szymczak
tel.  71 310 05 05
fax: 71 355 28 49
e-mail: kancelaria.ogolna@amuz.wroc.pl
             dagmara.szymczak@amuz.wroc.pl

 

Kwestor
mgr Barbara Dobrzeniecka
tel.  71 310 05 31
fax: 71 355 28 49
e-mail: barbara.dobrzeniecka@amuz.wroc.pl

 

Biuro Promocji i Organizacji Imprez
mgr Justyna Miłosz - Konopacka - kierownik
mgr Joanna Polak – zastępca kierownika
tel. 71 310 05 72
e-mail: joanna.polak@amuz.wroc.pl
mgr Karolina Mazurkiewicz - organizacja imprez
tel. 71 310 05 73
e-mail: karolina.mazurkiewicz@amuz.wroc.pl

Agnieszka Granops - organizacja imprez
tel. 71 310 05 73
e-mail: 
agnieszka.granops@amuz.wroc.pl

mgr Jolanta Żukiewicz - organizacja imprez
tel. 71 310 05 46
e-mail: 
jolanta.zukiewicz@amuz.wroc.pl
mgr Alicja Skiba- organizacja imprez
tel. 71 310 05 74
e-mail: alicja.skiba@amuz.wroc.pl
mgr Rafał Jendraszek - public relations
tel. 71 310 05 63
kom. 501 890 911
e-mail: rafal.jendraszek@amuz.wroc.pl
Zgłoszenia dotyczące afiszy i programów:
e-mail: zgloszenia@amuz.wroc.pl

 

Specjalista ds. pozyskiwania funduszy ze środków zewnętrznych

mgr Katarzyna Błaszczyk 
tel. 71 310 05 76
e-mail: katarzyna.blaszczyk@amuz.wroc.pl

 

 

Wydawnictwo
fax: 71 355 91 05
e-mail: wydawnictwo@amuz.wroc.pl
mgr Dorota Kanafa - kierownik
tel. 71 310 05 18
e-mail: dorota.kanafa@amuz.wroc.pl
mgr Inez Kropidło
tel. 71 310 05 19
e-mail: inez.kropidlo@amuz.wroc.pl
mgr Ewa Skotnicka
tel. 71 310 05 17
e-mail: ewa.skotnicka@amuz.wroc.pl

 

 

Biblioteka Główna
tel. 71 310 05 25
e-mail: biblioteka@amuz.wroc.pl
mgr Magdalena Wiącek (kustosz) p.o. Dyrektora Biblioteki Głównej
tel. 71 310 05 50
e-mail: magdalena.wiacek@amuz.wroc.pl

Wypożyczalnia
mgr Małgorzata Strug
tel. 71 310 05 39 
e-mail: malgorzata.strug@amuz.wroc.pl
Paweł Hałkiewicz
tel. 71 310 05 38
e-mail: pawel.halkiewicz@amuz.wroc.pl

Wypożyczalnia Międzybiblioteczna
mgr Magdalena Beniuk
tel. 71 310 05 27
e-mail: magdalena.beniuk@amuz.wroc.pl

 

 

Czytelnia, Gromadzenie i Opracowanie Zbiorów
Informacja Naukowa, Informacja Katalogowa
mgr Magdalena Beniuk
tel. 71 310 05 27
e-mail: magdalena.beniuk@amuz.wroc.pl
mgr Anna Kołodziejczyk-Gola
tel. 71 310 05 29
e-mail: anna.kolodziejczyk-gola@amuz.wroc.pl
mgr Anna Kata
tel. 71 310 05 26
e-mail: anna.kata@amuz.wroc.pl
Dział Gromadzenia i Opracowania Dokumentów Życia Muzycznego
mgr Ewa Sochocka
tel. 71 310 05 28
e-mail: ewa.sochocka@amuz.wroc.pl

 

Dział Informatyczny
tel. 71 310 05 40
e-mail: dzial.informatyczny@amuz.wroc.pl
mgr Krzysztof Kośmider - kierownik
tel. 71 310 05 75
e-mail: krzysztof.kosmider@amuz.wroc.pl
mgr inż. Jacek Gregorkiewicz
tel. 71 310 05 42
e-mail: jacek.gregorkiewicz@amuz.wroc.pl
mgr inż. Rajmund Dural
tel. 71 310 05 43
e-mail: rajmund.dural@amuz.wroc.pl

 

Dział Nauczania i Spraw Studenckich
tel. 71 310 05 10
mgr Magdalena Wereszczak - kierownik
tel. 71 310 05 11
e-mail: magdalena.wereszczak@amuz.wroc.pl

Sprawy studenckie
mgr Anna Wasinkiewicz - Wydział Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii
tel. 71 310 05 14
e-mail: anna.wasinkiewicz@amuz.wroc.pl
...................... - Wydział Instrumentalny
tel. 71 310 05 13
e-mail: .......................@amuz.wroc.pl
mgr Anna Gonerska-Matuszewska- Wydział Instrumentalny
tel. 71 310 05 16
e-mail: anna.gonerska@amuz.wroc.pl
Katarzyna Schmidt - Wydział Wokalny
tel. 71 310 05 15
e-mail: katarzyna.schmidt@amuz.wroc.pl
mgr Agnieszka Jakubiak - Wydział Edukacji Muzycznej, Chóralistyki i Muzyki Kościelnej
tel. 71 310 05 12 
e-mail: agnieszka.jakubiak@amuz.wroc.pl


Sekretariat Wydziału Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii oraz Wydziału Edukacji Muzycznej, Chóralistyki i Muzyki Kościelnej
Mariola Kalinowska  
tel.71 310 06 70
e-mail: mariola.kalinowska@amuz.wroc.pl

Sekretariat Wydziału Instrumentalnego oraz Wydziału Wokalnego
............................
tel.71 310 06 71
e-mail: ...................................@amuz.wroc.pl

 

Dział Nauki
mgr Anna Jamroz-Ciesielska - kierownik
mgr Agnieszka Stobiecka-Prokop
tel. 71 310 05 47
e-mail: agnieszka.stobiecka-prokop@amuz.wroc.pl

 

 

Dział Kadr
tel. 71 310 05 20
mgr inż. Łucja Hartleb - kierownik
tel. 71 310 05 21
e-mail: kadry@amuz.wroc.pl
inż. Monika Barteczka
tel. 71 310 05 23
e-mail: monika.barteczka@amuz.wroc.pl
lic. Katarzyna Piguła
tel. 71 310 05 22
e-mail: katarzyna.pigula@amuz.wroc.pl
mgr Anna Stróżka

mgr Anna Olszańska
tel. 71 310 05 22
e-mail: anna.olszanska@amuz.wroc.pl

 

 

Studio Technik Multimedialnych ze Studiem Nagrań
tel. 71 310 05 60
e-mail: studio@amuz.wroc.pl
dr inż. Ryszard Tomczyk - kierownik
tel. 71 310 05 41
e-mail: ryszard.tomczyk@amuz.wroc.pl
mgr  Jerzy Gałek - reżyser dźwięku
tel. 71 310 05 60
e-mail: jerzy.galek@amuz.wroc.pl
mgr inż. Jacek Gregorkiewicz
tel. 71 310 05 42
e-mail: jacek.gregorkiewicz@amuz.wroc.pl

 

 

Dział Inwestycji i Remontów
mgr inż. Magdalena Kowalczyk
tel. 71 310 05 51
e-mail: magdalena.kowalczyk@amuz.wroc.pl

 

 

Specjalista ds. zamówień publicznych
mgr Ewa Świątek
tel. 71 310 05 55
e-mail: ewa.swiatek@amuz.wroc.pl

 

 

Dział Administracyjno-Gospodarczy
Marek Gumienny - kierownik
tel. 71 310 05 65
e-mail: marek.gumienny@amuz.wroc.pl
mgr Robert Przytulski - zastępca kierownika
tel. 71 310 05 65
e-mail: robert.przytulski@amuz.wroc.pl
mgr Krzysztof Głowacz
tel. 71 310 05 66
e-mail: krzysztof.glowacz@amuz.wroc.pl
Alicja Pigas
tel. 71 310 05 69
e-mail: alicja.pigas@amuz.wroc.pl
Mieczysław Turański
tel. 71 310 05 67
e-mail: mieczyslaw.turanski@amuz.wroc.pl
mgr Anna Smoleń
tel. 71 310 05 69
e-mail: anna.smolen@amuz.wroc.pl
lic. Piotr Kojro
tel. 71 310 05 68
e-mail: piotr.kojro@amuz.wroc.pl

 

Stroiciele
Dariusz Dymarski
Adam Grzeluszka
Adam Nowicki

 

Konserwatorzy
tel. 71 310 05 56
Eligiusz Waszkiewicz
e-mail: eligiusz.waszkiewicz@amuz.wroc.pl
Zbigniew Stroński
Wojciech Dolik

 

 

Radca Prawny
mgr Joanna Skura
tel. 71 310 05 06
e-mail: joanna.skura@amuz.wroc.pl

 

 

Specjalista ds. organizacyjno-prawnych
mgr Ewa Iwańczyk
tel. 71 31 00 507
e-mail: ewa.iwanczyk@amuz.wroc.pl

 

 

Inspektor ds. BHP
Ryszard Romanowicz
tel. 71 310 05 52
e-mail: ryszard.romanowicz@amuz.wroc.pl 

 

 

Specjalista ds. kontaktów zagranicznych
dr Maria Brzuchowska
tel.  71 310 05 08
fax: 71 355 91 05
e-mail: maria.brzuchowska@amuz.wroc.pl

 

 

Specjalista ds. rozwoju kultury jakości

mgr Magdalena Gomuła
tel. 71 31 00 544
e-mail: magdalena.gomula@amuz.wroc.pl

 

 

Inspektor ds. obronnych, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej
inż. Jan Deja
tel. 71 310 05 57
e-mail: jan.deja@amuz.wroc.pl

 

 

Inspektor Ochrony Danych
mgr Ewa Iwańczyk
e-mail: iod@amuz.wroc.pl

Metryczka
 • wytworzono:
  11-09-2017
  przez: Ewa Iwańczyk
 • opublikowano:
  11-09-2017 13:07
  przez: Ewa Iwańczyk
 • zmodyfikowano:
  24-09-2018 09:07
  przez: Ewa Iwańczyk
 • podmiot udostępniający:
  Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
  odwiedzin: 840
Dane jednostki:

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
50-043 Wrocław
pl. Jana Pawła II nr 2
NIP: 897 15 46 349
REGON: 000275748

Dane kontaktowe:

Centrala tel. 71 310 05 00, 71 355 55 43
Sekretariat Rektora tel. 71 310 05 01, fax: 71 355 91 05
Sekretariat Kanclerza tel. 71 310 05 05, fax: 71 355 28 49
e-mail: kancelaria.ogolna@amuz.wroc.pl

Numer konta bankowego:

Bank Zachodni WBK
40 1090 2398 0000 0001 0205 0428

Logo
Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×