Przejdź do treści strony
Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 46/2019 z dnia 25 września 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

PDFUchwała Nr 46/2019 Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 25 września 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

PDFZałącznik do Uchwały Nr 46/2019 Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 25 września 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
 

Uchwała Nr 46/2019

Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

z dnia 25 września 2019 r.

 

             w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

 

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.) w związku z art. 263 ust.1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669 z późn. zm.), Senat Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się Regulamin Studiów Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Regulaminu studiów Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu uchwalony uchwałą Nr 12/2016 Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Rektorowi Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wrocław, 25 września 2019 r.

Metryczka
 • wytworzono:
  02-10-2019
  przez: Ewa Iwańczyk
 • opublikowano:
  02-10-2019 10:17
  przez: Ewa Iwańczyk
 • zmodyfikowano:
  29-10-2019 10:55
  przez: Ewa Iwańczyk
 • podmiot udostępniający:
  Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
  odwiedzin: 288
Dane jednostki:

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
50-043 Wrocław
pl. Jana Pawła II nr 2
NIP: 897 15 46 349
REGON: 000275748

Dane kontaktowe:

Centrala tel. 71 310 05 00, 71 355 55 43
Sekretariat Rektora tel. 71 310 05 01, fax: 71 355 91 05
Sekretariat Kanclerza tel. 71 310 05 05, fax: 71 355 28 49
e-mail: kancelaria.ogolna@amkl.edu.pl

Numer konta bankowego:

Santander Bank Polska S.A.
40 1090 2398 0000 0001 0205 0428

Logo