Przejdź do treści strony
Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 54/2019 z dnia 30 września 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Szkoły Doktorskiej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

PDFUchwała Nr 54/2019 Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 30 września 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Szkoły Doktorskiej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
PDFZałącznik do Uchwały Nr 54/2019 Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 30 września 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Szkoły Doktorskiej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
 

 

Uchwała Nr 54/2019

Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

z dnia 30 września 2019 r.

 

w sprawie uchwalenia Regulaminu Szkoły Doktorskiej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

 

Na podstawie art. 205 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.) w związku z art. 292 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669), Senat Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się Regulamin Szkoły Doktorskiej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Rektorowi Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Wrocław, 30 września 2019 r.

Metryczka
 • wytworzono:
  03-10-2019
  przez: Ewa Iwańczyk
 • opublikowano:
  11-10-2019 14:58
  przez: Ewa Iwańczyk
 • zmodyfikowano:
  14-10-2019 14:25
  przez: Ewa Iwańczyk
 • podmiot udostępniający:
  Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
  odwiedzin: 232
Dane jednostki:

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
50-043 Wrocław
pl. Jana Pawła II nr 2
NIP: 897 15 46 349
REGON: 000275748

Dane kontaktowe:

Centrala tel. 71 310 05 00, 71 355 55 43
Sekretariat Rektora tel. 71 310 05 01, fax: 71 355 91 05
Sekretariat Kanclerza tel. 71 310 05 05, fax: 71 355 28 49
e-mail: kancelaria.ogolna@amkl.edu.pl

Numer konta bankowego:

Santander Bank Polska S.A.
40 1090 2398 0000 0001 0205 0428

Logo