Przejdź do treści strony
Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała nr 56/2019 z dnia 30 września 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu kosztów podróży członkom Rady Uczelni Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

PDFUchwała Nr 56/2019 Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 30 września 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu kosztów podróży członkom Rady Uczelni Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.
 

Uchwała Nr 56/2019

Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

z dnia 30 września 2019 r.

 

w sprawie określenia zasad zwrotu kosztów podróży członkom Rady Uczelni Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

 

Na podstawie art. 22 ust. 4 stawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668) Senat Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu  uchwala, co następuje:

§ 1

1) Członkom Rady Uczelni Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu przysługuje zwrot kosztów podróży odbywanych w związku z wykonywaniem obowiązków członka Rady Uczelni na polecenie Przewodniczącego Rady Uczelni.

2) Zwrot kosztów podróży obejmuje zwrot kosztów przejazdu z miejsca stałego zamieszkania członka Rady Uczelni do miejsca wykonywania czynności i następuje w wysokości oraz na zasadach obowiązujących pracowników Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu określonych w zarządzeniu Rektora.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Rektorowi Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia powołania pierwszej Rady Uczelni Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego.  

 

Wrocław, 30 września 2019 r.

 

Metryczka
 • wytworzono:
  03-10-2019
  przez: Ewa Iwańczyk
 • opublikowano:
  03-10-2019 07:34
  przez: Ewa Iwańczyk
 • podmiot udostępniający:
  Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
  odwiedzin: 219
Dane jednostki:

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
50-043 Wrocław
pl. Jana Pawła II nr 2
NIP: 897 15 46 349
REGON: 000275748

Dane kontaktowe:

Centrala tel. 71 310 05 00, 71 355 55 43
Sekretariat Rektora tel. 71 310 05 01, fax: 71 355 91 05
Sekretariat Kanclerza tel. 71 310 05 05, fax: 71 355 28 49
e-mail: kancelaria.ogolna@amkl.edu.pl

Numer konta bankowego:

Santander Bank Polska S.A.
40 1090 2398 0000 0001 0205 0428

Logo