Przejdź do treści strony
Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 41/2019 z dnia 13 września 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 22/2019 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia maksymalnych limitów przyjęć na poszczególnych ...

PDFZarządzenie Nr 41/2019 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 13 września 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 22/2019 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia maksymalnych limitów przyjęć na poszczególnych poziomach i zakresach studiów na studiach stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia na rok akademicki 2019/2020 w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
 

Zarządzenie Nr 41/2019

Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

z dnia 13 września 2019 r.

 

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 22/2019 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia maksymalnych limitów przyjęć na poszczególnych poziomach i zakresach studiów na studiach stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia na rok akademicki 2019/2020 w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

 

Działając na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1

W związku z niewykorzystaniem:

1) 1 miejsca na kierunku studiów I stopnia Kompozycja i teoria muzyki (zakres: kompozycja), profil ogólnoakademicki, dokonuje się przesunięcia tego miejsca na kierunek studiów II stopnia Kompozycja i teoria muzyki (zakres: kompozycja), profil ogólnoakademicki,

2) 3 miejsc na kierunku studiów I stopnia Instrumentalistyka, profil ogólnoakademicki, dokonuje się przesunięcia tych miejsc w następujący sposób:

a) 2 miejsca przesuwa się na kierunek studiów II stopnia Kompozycja i teoria muzyki, profil ogólnoakademicki,

b) 1 miejsce przesuwa się na kierunek studiów I stopnia Kompozycja i teoria muzyki, profil ogólnoakademicki,

3) 1 miejsca na kierunku studiów II stopnia Instrumentalistyka, profil ogólnoakademicki, dokonuje się przesunięcia tego miejsca na kierunek studiów I stopnia Kompozycja i teoria muzyki, profil ogólnoakademicki,

4) 2 miejsc na kierunku studiów I stopnia Jazz i muzyka estradowa, profil ogólnoakademicki, dokonuje się przesunięcia tych miejsc na kierunek studiów II stopnia Wokalistyka, profil ogólnoakademicki,

5) 1 miejsca na kierunku studiów II stopnia Jazz i muzyka estradowa, profil ogólnoakademicki, dokonuje się przesunięcia tego miejsca na kierunek studiów I stopnia Wokalistyka, profil ogólnoakademicki,

6) 1 miejsca na kierunku studiów II stopnia Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, profil ogólnoakademicki, dokonuje się przesunięcia tego miejsca na kierunek studiów II stopnia Wokalistyka, profil ogólnoakademicki.

§ 2

W związku z postanowieniami § 1 zmienia się Zarządzenie Nr 22/2019 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia maksymalnych limitów przyjęć na poszczególnych poziomach i zakresach studiów na studiach stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia na rok akademicki 2019/2020 w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, w ten sposób, iż § 1 Zarządzenia otrzymuje następujące brzmienie:

㤠1

Ustala się następujące maksymalne limity przyjęć na poszczególne poziomy i zakresy studiów na kierunkach studiów pierwszego i drugiego stopnia na rok akademicki 2019/2020:

 

1) na kierunkach studiów: Kompozycja i teoria muzyki, studia I stopnia, profil ogólnoakademicki oraz Kompozycja i teoria muzyki, studia II stopnia, profil ogólnoakademicki:

 

 

Limit przyjęć

Kierunek studiów:

Kompozycja i teoria muzyki

profil ogólnoakademicki

Studia I stopnia

Studia II stopnia

zakres: kompozycja

5

4

zakres: teoria muzyki

6

8

zakres: muzykoterapia

10

6

Razem:

21

18

 

Razem na studiach I i II stopnia: 39 miejsc.

 

 

2) na kierunkach studiów: Dyrygentura studia I stopnia, profil ogólnoakademicki oraz Dyrygentura, studia II stopnia, profil ogólnoakademicki:

 

 

Limit przyjęć

Kierunek studiów: Dyrygentura

profil ogólnoakademicki

Studia I stopnia

Studia II stopnia

brak zakresów

3

5

 

Razem na studiach I i II stopnia: 8 miejsc.

 

3) na kierunkach studiów: Instrumentalistyka, studia I stopnia, profil ogólnoakademicki oraz Instrumentalistyka, studia II stopnia, profil ogólnoakademicki:

 

 

Limit przyjęć

Kierunek studiów: Instrumentalistyka

profil ogólnoakademicki

Studia I stopnia

Studia II stopnia

zakres: fortepian

8

7

zakres: klawesyn

1

0

zakres: organy

0

1

zakres: skrzypce barokowe

0

1

zakres: altówka barokowa

0

0

zakres: wiolonczela barokowa

0

0

zakres: viola da gamba

0

0

zakres: flet podłużny

0

0

zakres: flauto traverso

0

0

zakres: obój barokowy

0

0

zakres: lutnia

1

0

zakres: skrzypce

8

10

zakres: altówka

3

1

zakres: wiolonczela

5

4

zakres: kontrabas

3

2

zakres: gitara

3

3

zakres: harfa

0

2

zakres: flet

4

2

zakres: obój

2

0

zakres: klarnet

2

2

zakres: fagot

1

0

zakres: saksofon

2

1

zakres: trąbka

3

2

zakres: róg

2

2

zakres: puzon

1

2

zakres: tuba

1

1

zakres: instrumenty perkusyjne

2

2

zakres: akordeon

2

0

Razem:

54

45

 

Razem na studiach I i II stopnia: 99 miejsc.

4) na kierunkach studiów: Jazz i muzyka estradowa, studia I stopnia, profil ogólnoakademicki oraz Jazz i muzyka estradowa, studia II stopnia, profil ogólnoakademicki:

 

 

Limit przyjęć

Kierunek studiów: Jazz i muzyka estradowa

profil ogólnoakademicki

Studia I stopnia

Studia II stopnia

zakres: fortepian

0

1

zakres: saksofon

3

3

zakres: klarnet

0

0

zakres: trąbka

0

0

zakres: puzon

0

1

zakres: gitara

1

3

zakres: kontrabas

2

0

zakres: gitara basowa

1

1

zakres: perkusja

3

0

Razem:

10

9

 

Razem na studiach I i II stopnia: 19 miejsc.

5) na kierunkach studiów: Wokalistyka, studia I stopnia, profil ogólnoakademicki oraz Wokalistyka, studia II stopnia, profil ogólnoakademicki:

 

 

Limit przyjęć

Kierunek studiów: Wokalistyka

profil ogólnoakademicki

Studia I stopnia

Studia II stopnia

brak zakresów

14

nie dotyczy

zakres: wokalno-aktorski

nie dotyczy

12

zakres: pieśniarsko-oratoryjny

nie dotyczy

4

zakres: śpiew historyczny

nie dotyczy

8

Razem:

14

24

 

Razem na studiach I i II stopnia: 38 miejsc.

 

6) na kierunkach studiów: Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, studia I stopnia, profil ogólnoakademicki oraz Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, studia II stopnia, profil ogólnoakademicki:

 

 

Limit przyjęć

Kierunek studiów:

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

profil ogólnoakademicki

Studia I stopnia

Studia II stopnia

zakres: edukacja muzyczna

11

9

zakres: prowadzenie zespołów wokalnych i instrumentalnych

zakres: muzyka kościelna

zakresy łączone

 

Razem na studiach I i II stopnia: 20 miejsc.

 

7) na kierunkach studiów: Muzyka kościelna, studia I stopnia, profil ogólnoakademicki oraz Muzyka kościelna, studia II stopnia, profil ogólnoakademicki:

 

 

Limit przyjęć

Kierunek studiów: Muzyka kościelna

profil ogólnoakademicki

Studia I stopnia

Studia II stopnia

brak zakresów

3

2

 

Razem na studiach I i II stopnia: 5 miejsc.”

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącym Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych.

§ 4

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Wrocław, 13 września 2019 r.

Metryczka
 • wytworzono:
  14-10-2019
  przez: Ewa Iwańczyk
 • opublikowano:
  14-10-2019 14:37
  przez: Ewa Iwańczyk
 • podmiot udostępniający:
  Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
  odwiedzin: 256
Dane jednostki:

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
50-043 Wrocław
pl. Jana Pawła II nr 2
NIP: 897 15 46 349
REGON: 000275748

Dane kontaktowe:

Centrala tel. 71 310 05 00, 71 355 55 43
Sekretariat Rektora tel. 71 310 05 01, fax: 71 355 91 05
Sekretariat Kanclerza tel. 71 310 05 05, fax: 71 355 28 49
e-mail: kancelaria.ogolna@amkl.edu.pl

Numer konta bankowego:

Santander Bank Polska S.A.
40 1090 2398 0000 0001 0205 0428

Logo