Przejdź do treści strony
Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 46/2019 z dnia 1 października 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w roku akademickim 2019/2020 oraz terminu wypłaty wynagrodzenia za pracę w godzinach ponadwymiarowych w Akademii Muzycznej...

PDFZarządzenie Nr 46/2019 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 1 października 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w roku akademickim 2019/2020 oraz terminu wypłaty wynagrodzenia za pracę w godzinach ponadwymiarowych w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.
 

Zarządzenie Nr 46/2019

Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

z dnia 1 października 2019 r.

 

w sprawie ustalenia wysokości stawek wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w roku akademickim 2019/2020 oraz terminu wypłaty wynagrodzenia za pracę w godzinach ponadwymiarowych w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

 

                 Działając na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2 i 5 oraz art. 136 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.) oraz § 5 i 6 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 2063 z późn. zm.), w związku z art. 246 ust. 3 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669 z późn. zm.), ustalam co następuje:

§ 1

Stawki wynagrodzeń za 1 godzinę ponadwymiarową nauczyciela akademickiego w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, odpowiadającą 45 minutom, wynoszą:

Stanowisko

stawka

 1. profesor zwyczajny, profesor

116 zł

 1. profesor nadzwyczajny posiadający tytuł naukowy profesora albo tytuł profesora sztuki,

profesor wizytujący posiadający tytuł naukowy profesora albo tytuł profesora sztuki,

116 zł

 1. profesor nadzwyczajny posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego albo stopień doktora habilitowanego sztuki,

profesor wizytujący posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego albo stopień doktora habilitowanego sztuki,

profesor uczelni,

96 zł

 1. adiunkt posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego albo stopień doktora habilitowanego sztuki

96 zł

 1. adiunkt posiadający stopień naukowy doktora albo stopień doktora sztuki

85 zł

 1. asystent posiadający stopnień naukowy doktora albo stopnień doktora sztuki

71 zł

 1. asystent nieposiadający stopnia naukowego doktora albo stopnia doktora sztuki

58 zł

 1. starszy wykładowca posiadający stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego albo stopień doktora sztuki lub doktora habilitowanego sztuki

85 zł

 1. starszy wykładowca nieposiadający stopnia naukowego doktora lub doktora habilitowanego albo stopnia doktora sztuki lub doktora habilitowanego sztuki

85 zł

 1. wykładowca posiadający stopień naukowy doktora albo stopień doktora sztuki

63 zł

 1. wykładowca nieposiadający stopnia naukowego doktora albo stopnia doktora sztuki, instruktor, lektor

58 zł

 

§ 2

 1. Rozliczenie godzin zajęć dydaktycznych ustalonych zgodnie z planem za rok akademicki 2019/2020 dokonywane jest raz w roku, w terminie do 3 lipca 2020 r.
 2. Wynagrodzenie za pracę w godzinach ponadwymiarowych przyznawane jest po dokonaniu rozliczenia, o którym mowa w ust. 1 i wypłacane w terminie do 17 lipca 2020 r.

§ 3

            Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i dotyczy godzin ponadwymiarowych przepracowanych w roku akademickim 2019/2020.

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  14-10-2019
  przez: Ewa Iwańczyk
 • opublikowano:
  14-10-2019 14:45
  przez: Ewa Iwańczyk
 • podmiot udostępniający:
  Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
  odwiedzin: 390
Dane jednostki:

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
50-043 Wrocław
pl. Jana Pawła II nr 2
NIP: 897 15 46 349
REGON: 000275748

Dane kontaktowe:

Centrala tel. 71 310 05 00, 71 355 55 43
Sekretariat Rektora tel. 71 310 05 01, fax: 71 355 91 05
Sekretariat Kanclerza tel. 71 310 05 05, fax: 71 355 28 49
e-mail: kancelaria.ogolna@amkl.edu.pl

Numer konta bankowego:

Santander Bank Polska S.A.
40 1090 2398 0000 0001 0205 0428

Logo