Przejdź do treści strony
Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 42/2019 z dnia 30 września 2019 r. w sprawie przekształcenia Zakładu Muzyki Kościelnej w Katedrę Muzyki Kościelnej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

PDFZarządzenie nr 42/2019 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 30 września 2019 r. w sprawie przekształcenia Zakładu Muzyki Kościelnej w Katedrę Muzyki Kościelnej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.
 

Zarządzenie nr 42/2019

Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

z dnia 30 września 2019 r.

 

w sprawie przekształcenia Zakładu Muzyki Kościelnej w Katedrę Muzyki Kościelnej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

 

Na podstawie § 13 ust. 1 Statutu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w związku z art. 227 ust. 3 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669 z późn. zm.), na wniosek Dziekana Wydziału Edukacji Muzycznej, Chóralistyki i Muzyki Kościelnej, po uzyskaniu pozytywnej opinii Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu zarządzam, co następuje:

§ 1

Przekształca się Zakład Muzyki Kościelnej w Katedrę Muzyki Kościelnej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

§ 2

Zarządzenie  niniejsze wchodzi w życie z dniem wydania.
 
 
Wrocław, 30 września 2019 r.

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  14-10-2019
  przez: Ewa Iwańczyk
 • opublikowano:
  14-10-2019 14:49
  przez: Ewa Iwańczyk
 • podmiot udostępniający:
  Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
  odwiedzin: 252
Dane jednostki:

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
50-043 Wrocław
pl. Jana Pawła II nr 2
NIP: 897 15 46 349
REGON: 000275748

Dane kontaktowe:

Centrala tel. 71 310 05 00, 71 355 55 43
Sekretariat Rektora tel. 71 310 05 01, fax: 71 355 91 05
Sekretariat Kanclerza tel. 71 310 05 05, fax: 71 355 28 49
e-mail: kancelaria.ogolna@amkl.edu.pl

Numer konta bankowego:

Santander Bank Polska S.A.
40 1090 2398 0000 0001 0205 0428

Logo