Przejdź do treści strony
Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 47/2019 z dnia 21 października 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 35/2017 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 2 października 2017 r. ...

PDFZarządzenie Nr 47/2019 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 21 października 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 35/2017 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 2 października 2017 r. w sprawie obiegu dokumentów związanych z organizacją zajęć dydaktycznych, sesji egzaminacyjnych oraz egzaminów dyplomowych w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.
 

Zarządzenie Nr 47/2019

Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

z dnia 21 października 2019 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 35/2017 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 2 października 2017 r. w sprawie obiegu dokumentów związanych z organizacją zajęć dydaktycznych, sesji egzaminacyjnych oraz egzaminów dyplomowych w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

 

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018, poz. 1668 z późn. zm.) oraz § 10 ust. 3 pkt. 2 Statutu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu stanowiącego Załącznik do Uchwały nr 34/2019 Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 11 września 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Akademii Muzycznej im.  Karola Lipińskiego we Wrocławiu zarządzam, co następuje:

§ 1

Zmienia się Zarządzenie Nr 35/2017 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 2 października 2017 r. w sprawie obiegu dokumentów związanych z organizacją zajęć dydaktycznych, sesji egzaminacyjnych oraz egzaminów dyplomowych w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w następujący sposób:

1) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Każda osoba prowadząca zajęcia dydaktyczne w Akademii zobowiązana jest w terminie do 15 października każdego roku do:

 1. pobrania ze strony internetowej Akademii ( zakładka: Pracownik, Formularze, Wzory druków, Dydaktyka) i wypełnienia „Rozkładu zajęć indywidualnych, grupowych i zbiorowych” prowadzonych w danym roku akademickim zwanego dalej „rozkładem zajęć” oddzielnie dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych,
 2. przesłania wypełnionych rozkładów zajęć do Działu Informatycznego na adres e-mail: informatycy@amkl.edu.pl,
 3. złożenia w Dziale Nauczania i Spraw Studenckich wypełnionych oraz podpisanych wydruków rozkładów zajęć.

W przypadku jakichkolwiek zmian w rozkładzie zajęć prowadzący zajęcia jest zobowiązany do niezwłocznej aktualizacji rozkładu zajęć w Dziale Informatycznym oraz w Dziale Nauczania i Spraw Studenckich. 

Wzór rozkładu zajęć indywidualnych, grupowych i zbiorowych określa załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia. ".

§ 2

Pozostałe postanowienia Zarządzenia Nr 35/2017 z dnia 2 października  2017 r. w sprawie obiegu dokumentów związanych z organizacją zajęć dydaktycznych, sesji egzaminacyjnych oraz egzaminów dyplomowych w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu pozostają bez zmian.

§ 3

            Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Metryczka
 • wytworzono:
  21-10-2019
  przez: Ewa Iwańczyk
 • opublikowano:
  21-10-2019 09:54
  przez: Ewa Iwańczyk
 • zmodyfikowano:
  29-10-2019 12:19
  przez: Ewa Iwańczyk
 • podmiot udostępniający:
  Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
  odwiedzin: 262
Dane jednostki:

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
50-043 Wrocław
pl. Jana Pawła II nr 2
NIP: 897 15 46 349
REGON: 000275748

Dane kontaktowe:

Centrala tel. 71 310 05 00, 71 355 55 43
Sekretariat Rektora tel. 71 310 05 01, fax: 71 355 91 05
Sekretariat Kanclerza tel. 71 310 05 05, fax: 71 355 28 49
e-mail: kancelaria.ogolna@amkl.edu.pl

Numer konta bankowego:

Santander Bank Polska S.A.
40 1090 2398 0000 0001 0205 0428

Logo