Przejdź do treści strony
Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu Biuletyn Informacji Publicznej

Majątek trwały AMKL na dzień 31.12.2019 r.

Majątek trwały AMKL na dzień 31.12.2019 r.  
     
Nazwa grupy składnika majątku trwałego Wartość brutto (zł) Wartość netto (zł)
1 2 3
     
I. Wartości niematerialne i prawne 840 311,51 33 739,20
w tym:    
inne wartości niematerialne i prawne 840 311,51 33 739,20
     
II. Rzeczowe aktywa trwałe 91 213 737,54 64 073 542,95
     
1. środki trwałe 85 855 638,47 63 733 271,94
w tym:    
a) grunty 7 031 919,78 7 031 919,78
b) budynki oraz budowle 66 092 912,47 53 326 801,21
c) urządzenia techniczne 5 710 148,89 461 811,50
d) środki transportu 103 090,00  
e) inne środki trwałe  6 917 567,33 2 912 739,45
     
     
2. środki trwałe w budowie 340 271,01 340 271,01
     
3. środki trwałe umarzane jednorazowo 5 017 828,06 0,00
     
Razem 92 054 049,05 64 107 282,15
     
Wrocław, 09.07.2020 r.    
Metryczka
 • wytworzono:
  13-07-2020
  przez: Ewa Iwańczyk
 • opublikowano:
  13-07-2020 10:07
  przez: Ewa Iwańczyk
 • podmiot udostępniający:
  Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
  odwiedzin: 319
Dane jednostki:

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
50-043 Wrocław
pl. Jana Pawła II nr 2
NIP: 897 15 46 349
REGON: 000275748

Dane kontaktowe:

Centrala tel. 71 310 05 00, 71 355 55 43
Sekretariat Rektora tel. 71 310 05 01, fax: 71 355 91 05
Sekretariat Kanclerza tel. 71 310 05 05, fax: 71 355 28 49
e-mail: kancelaria.ogolna@amkl.edu.pl

Numer konta bankowego:

Santander Bank Polska S.A.
40 1090 2398 0000 0001 0205 0428

Logo