Przejdź do treści strony
Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu Biuletyn Informacji Publicznej

27.07.2020 - Konkurs na dwa stanowiska asystenta w zakresie gry na skrzypcach na Wydziale Instrumentalnym w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu jako pracownika badawczo-dydaktycznego w pełnym wymiarze czasu pracy

PDF27.07.2020 - Konkurs na dwa stanowiska asystenta w zakresie gry na skrzypcach na Wydziale Instrumentalnym w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu jako pracownika badawczo-dydaktycznego w pełnym wymiarze czasu pracy
PDFKlauzula informacyjna dot. ochrony danych osobowych
PDF29.09.2020 - Informacja w sprawie harmonogramu prac Komisji Konkursowej w dniu 30 września 2020 r. (środa)
PDF09.10.2020 - Informacja o wyniku konkursu na dwa stanowiska asystenta na Wydziale Instrumentalnym Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
PDF15.10.2020 - Informacja o unieważnieniu konkursu
 

 

DZIEKAN

Wydziału Instrumentalnego

Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

o  g  ł  a  s  z  a

K O N K U R S

na dwa stanowiska

asystenta

w zakresie gry na skrzypcach

na Wydziale Instrumentalnym

w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

jako pracownika badawczo-dydaktycznego

w pełnym wymiarze czasu pracy

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:

 • spełniają wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.),
 • ukończyły studia wyższe na kierunku instrumentalistyka  w specjalności gra na skrzypcach i posiadają tytuł zawodowy magistra sztuki,
 • posiadają udokumentowany dorobek artystyczny lub naukowy,
 • deklarują, że w przypadku zatrudnienia Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu będzie podstawowym miejscem pracy.

 

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

 • zgłoszenie udziału w konkursie,
 • życiorys,
 • kserokopia dokumentów potwierdzających kwalifikacje,
 • informacja o osiągnięciach w działalności artystycznej lub naukowej,
 • pisemne oświadczenie, że w przypadku zatrudnienia Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu będzie podstawowym miejscem pracy,
 • pisemne oświadczenie, iż spełniają wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.).

 

Oferty należy przesłać do dnia 7 września 2020 r. do Działu Kadr Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, pl. Jana Pawła II 2, 50-043 Wrocław lub na adres kadry@amkl.edu.pl. Decyduje data wpływu zgłoszenia.

Komisja konkursowa ma prawo do przeprowadzenia z kandydatem rozmowy na tematy zawodowe i artystyczne w dniu 30 września 2020 r. Kandydat może zostać poproszony o przedstawienie ok. 30 minutowego programu artystycznego i przeprowadzenie lekcji pokazowej. Rozmowa może być przeprowadzona w trybie online.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 30 września 2020 r.

Zastrzega się prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

 

Wrocław, 27 lipca 2020 r.

Metryczka
 • wytworzono:
  27-07-2020
  przez: Ewa Iwańczyk
 • opublikowano:
  27-07-2020 10:24
  przez: Ewa Iwańczyk
 • zmodyfikowano:
  15-10-2020 12:48
  przez: Ewa Iwańczyk - Jankowska
 • podmiot udostępniający:
  Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
  odwiedzin: 423
Dane jednostki:

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
50-043 Wrocław
pl. Jana Pawła II nr 2
NIP: 897 15 46 349
REGON: 000275748

Dane kontaktowe:

Centrala tel. 71 310 05 00, 71 355 55 43
Sekretariat Rektora tel. 71 310 05 01, fax: 71 355 91 05
Sekretariat Kanclerza tel. 71 310 05 05, fax: 71 355 28 49
e-mail: kancelaria.ogolna@amkl.edu.pl

Numer konta bankowego:

Santander Bank Polska S.A.
40 1090 2398 0000 0001 0205 0428

Logo