Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 42/2017 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 25 października 2017 r. w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2017 roku

PDFZarządzenie Nr 42/2017 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 25 października 2017 r. w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2017 roku (230,02KB)

 

Zarządzenie Nr 42/2017

Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

z dnia 25 października 2017 r.

w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2017 roku

 

     Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.  Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U z 2016 r. poz. 1842 z późn. zm.), art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 z późn. zm.)  oraz § 7 ust. 3 Regulaminu pracy Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu zarządzam, co następuje:

§ 1

     Dla pracowników Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, z wyłączeniem pracowników o których mowa w § 2, ustala się dzień 27 grudnia 2017 r. (środa) dniem wolnym od pracy w zamian za przypadające w sobotę 11 listopada 2017 Święto Niepodległości.

 

§ 2

     Dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, dla których według indywidualnych rozkładów czasu pracy dzień 27 grudnia 2017 r. będzie dniem  pracy, Kanclerz ustali w porozumieniu z kierownikami właściwych jednostek organizacyjnych dodatkowy dzień wolny w innym terminie.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.