Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

31.10.2017 - Postępowanie na wyłonienie Wykonawcy druku książek

PDF31.10.2017 - Postępowanie na wyłonienie Wykonawcy druku książek (1,36MB)

 

Wrocław, 30 października 2017 r.

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu ogłasza postępowanie dotyczące druku następujących książek o numerach ISBN nadanych z puli Wydawcy:

A. Karol Lipiński. Życie, działalność, epoka, tom 6,

B. Tradycje śląskiej kultury muzycznej, tom 14, część 1

C. Tradycje śląskiej kultury muzycznej, tom 14, część 2

 1. Zamówienie powinno być zrealizowane według następujących parametrów technicznych:

A. Karol Lipiński. Życie, działalność, epoka, tom 6,

 • format: 165 mm x 235 mm (pionowy)
 • liczba stron: 220 + 4 wkładka kredowa po s. 128
 • papier:

  220 stron offset 90 g, druk 1+1 w skali szarości

  4 strony – wkładka z ilustracjami po s. 128, kreda 135 g, druk w pełnym kolorze 4+4

 • okładka: druk 4+0, folia błyszcząca
 • oprawa twarda, szyto-klejona, grzbiet zaokrąglony, biała wyklejka niezadrukowana
 • nakład: 200 egzemplarzy

B. Tradycje śląskiej kultury muzycznej, tom 14, część 1

 • format: 162 mm x 234 mm (pionowy)
 • liczba stron: 356
 • papier: kreda matowa 90g
 • druk: 1+1 w skali szarości z wyjątkiem następujących 34 stron w pełnym kolorze:

  112, 113, 121, 122, 124, 125, 161, 170, 173, 174, 175, 193, 200, 203, 204, 208, 209, 210, 211, 213, 222, 226, 290, 292, 293, 294, 306, 307, 308, 311, 312, 313, 329, 331

 • okładka: druk 4+0, folia błyszcząca
 • nakład: 180 egzemplarzy
 • oprawa:

80 egzemplarzy oprawa twarda, szyto-klejona, grzbiet zaokrąglony, biała wyklejka niezadrukowana

100 egzemplarzy oprawa miękka klejona

C. Tradycje śląskiej kultury muzycznej, tom 14, część 2

 • format: 162 mm x 234 mm (pionowy)
 • liczba stron: 424
 • papier: kreda matowa 90g
 • druk: 1+1 w skali szarości z wyjątkiem następujących 26 stron w pełnym kolorze:

  16, 83, 87, 91, 98, 100, 103, 105, 107, 109, 182, 195, 244, 246, 248, 331, 332, 339, 351, 353, 373, 376, 385, 388, 389, 390

 • okładka: druk 4+0, folia błyszcząca
 • nakład: 180 egzemplarzy
 • oprawa:

80 egzemplarzy oprawa twarda, szyto-klejona, grzbiet zaokrąglony, biała wyklejka niezadrukowana

100 egzemplarzy oprawa miękka klejona

 1. Zamawiający dostarczy do drukarni materiały do druku w postaci plików pdf.
 2. Wykonawca przed przystąpieniem do druku całego nakładu zobowiązuje się dostarczyć próbny wydruk środka publikacji oraz okładki do akceptacji Wydawcy.
 3. Wykonawca dostarczy wydrukowany nakład zapakowany w standardowych paczkach do siedziby Wydawcy.
 4. Oferta powinna zawierać:
 • cenę druku netto jednego egzemplarza książki, obliczoną z uwzględnieniem dostarczenia nakładu do siedziby Wydawcy,
 • stawkę podatku VAT,
 • informację o technologii druku (cyfrowy, offsetowy).
 1. Termin i sposób nadsyłania ofert: do 6.11.2017 godz. 13.00 pocztą elektroniczną na adres: wydawnictwo@amuz.wroc.pl
 2. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty częściowej:
 • tylko na druk książki opisanej w punkcie 1. jako pozycja A,
 • tylko na druk dwóch książek opisanych w punkcie 1. jako pozycje B i C.
 1. Zamawiający może  zlecić druk obejmujący całość niniejszego zapytania lub jego część:
 • tylko druk książki opisanej w punkcie 1. jako pozycja A,
 • tylko druk dwóch książek opisanych w punkcie 1. jako pozycje B i C.
 1. Zamawiający przed dokonaniem wyboru Wykonawcy może wymagać dostarczenia okazowego egzemplarza innej książki o parametrach technicznych zbliżonych do wymienionych w niniejszym ogłoszeniu (w szczególności w szyto-klejonej twardej oprawie), wyprodukowanego wcześniej przez Wykonawcę, w celu zweryfikowania jakości druku osiąganej przez Wykonawcę oraz jakości innych elementów wykonania książki mogących stanowić podstawę reklamacji, opisanej w punkcie 12. Oferent powinien dostarczyć okazowy egzemplarz w terminie do trzech dni roboczych od daty otrzymania od Wydawcy pocztą elektroniczną zawiadomienia o konieczności dostarczenia takiego egzemplarza. Niedotrzymanie tego terminu będzie skutkować odrzuceniem oferty.
 2. Termin przekazania plików do druku:

  pozycja A: 10.11.2017.

  pozycje B i C: 16.11.2017

 3. Termin dostarczenia gotowego nakładu do Zamawiającego:

  pozycja A: 1.12.2017

  pozycje B i C: 7.12.2017

 4. Dokonanie odbioru nakładu przez Zamawiającego nie będzie wykluczać możliwości zgłoszenia reklamacji w okresie 14 dni od daty przyjęcia nakładu. Podstawą do reklamacji może być: zastosowanie przez Wykonawcę materiałów niezgodnych ze specyfikacją w zamówieniu, nieodwzorowanie materiału cyfrowego środka i okładki, wadliwa jakość druku, niejednakowy wymiar marginesów na każdej stronie, niestaranne wykonanie prac wykończeniowych publikacji: m.in. cięcia i pasowania arkuszy, oprawy introligatorskiej, nadruku folią.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawa do odstąpienia od przeprowadzenia postępowania, do zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty oraz do unieważnienia postępowania w części lub w całości bez podania przyczyny.

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 ust. 8 oraz art. 4d ust. 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.).