Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

03.11.2017 - Postępowanie na wyłonienie Wykonawcy tabliczek przydrzwiowych

PDF03.11.2017 - Postępowanie na wyłonienie Wykonawcy tabliczek przydrzwiowych (1,43MB)
 

Wrocław, 03.11.2017 r.

 

 

 

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU NA WYŁONIENIE DOSTAWCY

 

 

 

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, ogłasza postępowanie na wyłonienie Dostawcy tabliczek informacyjnych przydrzwiowych:

 

      1)   Opis przedmiotu zamówienia:

                   a)   materiał: ramka ze stali nierdzewnej, szczotkowanej, matowej – łatwy bezkluczowy demontaż w celu wymiany wizytówki.

                   b)   wymiar zewnętrzny: 175x175x1,5mm

                   c)   wymiar otworu na wizytówkę: 130x97mm

                   d)   antyrefleksyjna szyba akrylowa

                   e)   obudowa – podstawa przykręcana do ściany – wraz z obramowaniem trzymającym papier

                   f)   ilość: 50 szt.

 

Zdjęcie poglądowe tabliczek zamontowanych już w siedzibie zamawiającego.

Zaoferowane tabliczki muszą być identyczne (ujednolicenie stylu).

JPEG03.11.2017 - Postępowanie na wyłonienie Wykonawcy tabliczek przydrzwiowych.jpeg (60,89KB)
 

      2)   Termin realizacji zamówienia: 3 tygodnie

 

      3)   Opis sposobu przygotowania oferty:

                   a)   oferta powinna zawierać:

 • oznaczenie oferenta
 • cenę realizacji całego zamówienia wraz z ewentualnymi kosztami wysyłki
 • cenę 1 sztuki tabliczki obowiązującą w przypadku zakupów uzupełniających
 • proponowany termin wykonania zamówienia, nie dłuższy jednak niż termin oznaczony w pkt. 2

                   b)   oferta powinna być:

 • opatrzona pieczątką firmową
 • posiadać datę sporządzenia
 • zawierać adres lub siedzibę oferenta, nr. telefonu, nr, NIP
 • podpisana czytelnie przez oferenta

 

       4)   Termin składania ofert: do dnia 17 listopada 2017r.

 

       5)   Miejsce składania ofert:

                   a)   oferty w formie elektronicznej na adres:

                   b)   oferty w formie papierowej: Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, Pl. Jana Pawła II nr 2, 50-043 Wrocław,

                         z dopiskiem: postępowanie na wyłonienie Dostawcy tabliczek informacyjnych przydrzwiowych

 

 1. Towar dostarczony w ramach realizacji zamówienia musi być fabrycznie nowy.
 2. Wykonawca udzieli minimum 12 miesięcy gwarancji.
 3. Zamówienie zostanie udzielone niezwłocznie po wyborze przez Zamawiającego najkorzystniejszej oferty. Rozliczenie za wykonaną dostawę nastąpi po przekazaniu Zamawiającemu przedmiotu zamówienia..
 4. Płatność dokonana zostanie przelewem bankowym w terminie do 14 dni od daty złożenia prawidłowo wystawionej faktury w siedzibie Zamawiającego, na konto wskazane na fakturze.
 5. Zamawiający zastrzega sobie prawa do odstąpienia od przeprowadzenia postępowania, do zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty oraz do unieważnienia postępowania w części lub całości bez podania przyczyny.

 

        Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 ust. 8 oraz art. 4d ust. 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.).