Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

18.07.2022 - Starszy referent/specjalista ds. zamówień publicznych (2 etaty: umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, umowa o pracę w wymiarze ½ et.)

PDF18.07.2022 - Starszy referent/specjalista ds. zamówień publicznych (2 etaty: umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, umowa o pracę w wymiarze ½ et. ) (532,69KB)
PDFKlauzula informacyjna dot. ochrony danych osobowych (243,60KB)
 

DK-1100-6/22

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

ogłasza nabór na stanowiska

starszego referenta/specjalistę ds. zamówień publicznych

(2 etaty: umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, umowa o pracę w wymiarze ½ et. )

 

Zadania:

 • nadzór nad prawidłowym realizowaniem zapisów ustawy Pzp oraz regulacji wewnętrznych dotyczących wydatkowania środków publicznych,
 • opracowanie planów zamówień w oparciu o plany wydatków Uczelni,
 • wykonywanie czynności proceduralnych związanych z przygotowaniem i prowadzeniem postępowań o udzielenie zamówień publicznych na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych i Regulaminie zamówień publicznych obowiązującym w Uczelni,
 • prowadzenie pełnej dokumentacji w zakresie prowadzonych postępowań,
 • weryfikacja ofert, rozpatrywanie ewentualnych protestów,
 • współpraca z komórkami organizacyjnymi Uczelni w zakresie wynikającym z przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych i w oparciu o przepisy wewnętrzne,
 • analizowanie i wyjaśnianie spraw problematycznych korzystając z interpretacji prawnych (wyroki KIO, komentarze, opinie UZP, itp.),
 • czynny udział w komisjach przetargowych,
 • archiwizacja dokumentacji dotyczącej przeprowadzonych postępowań zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • prowadzenie rejestru postępowań o udzielenie zamówień publicznych,
 • opracowanie i aktualizacja wewnętrznych aktów prawnych dotyczących zamówień publicznych,
 • sprawozdawczość w zakresie zamówień publicznych.

 

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe na kierunkach: prawo, ekonomia, administracja, zarządzanie,
 • doświadczenie na podobnym stanowisku,
 • znajomość ustaw i przepisów wykonawczych związanych z udzielaniem zamówień publicznych,
 • zdolność analitycznego myślenia, umiejętność planowania i dobrej organizacji pracy.

Oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w wymiarze całego etatu,
 • możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia swoich kwalifikacji,
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne, świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych na adres: Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, pl. Jana Pawła II nr 2, 50-043 Wrocław lub kadry@amkl.edu.pl w terminie do 31 lipca 2022 r.

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Wrocław, 18 lipca 2022 r.