Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Majątek trwały AMKL na dzień 31.12.2021 r.

Majątek trwały AMKL na dzień 31.12.2021 r.    
     
     
Nazwa grupy składnika majątku trwałego Wartość brutto (zł) Wartość netto (zł)
     
     
I. Wartości niematerialne i prawne 744 711,52 249 372,64
w tym:    
inne wartości niematerialne i prawne 744 711,52 249 372,64
     
II. Rzeczowe aktywa trwałe 94 906 987,98 62 233 493,65
     
1. środki trwałe 88 601 011,64 61 727 864,29
w tym:    
a) grunty 7 283 722,09 7 283 722,09
b) budynki oraz budowle 68 154 525,22 52 060 700,43
c) urządzenia techniczne 5 726 543,91 405 670,45
d) środki transportu 103 090,00 0,00
e) inne środki trwałe  7 333 130,42 1 977 771,32
     
     
2. środki trwałe w budowie 505 629,36 505 629,36
     
3. środki trwałe umarzane jednorazowo 5 800 346,98 0,00