Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 2/2017 Kanclerza Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1/2012 Kanclerza Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie...

PDFZarządzenie Nr 2/2017 Kanclerza Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1/2012 Kanclerza Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie powołania stałej komisji likwidacyjnej składników majątku ruchomego Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. (318,54KB)

 

Zarządzenie Nr 2/2017

Kanclerza Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

z dnia 13 listopada 2017 r.

 

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1/2012 Kanclerza

Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 8 marca 2012 r.

w sprawie powołania stałej komisji likwidacyjnej składników majątku ruchomego

Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

 

 

 

       Na podstawie § 35 i 36 ust. 2 Statutu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, § 36 Zarządzenia 27/73/2010/2011 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu  z dnia 1 lipca 2011 r. w sprawie określenia sposobu i trybu zbywania i likwidacji składników rzeczowych majątku ruchomego Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu oraz upoważnienia z dnia 26 stycznia 2016 r. zarządza się, co następuje:

 

§ 1

            Zmienia się Zarządzenie Nr 1/2012 Kanclerza Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie powołania stałej komisji likwidacyjnej składników majątku ruchomego Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w ten sposób, iż:

 1. § 2 otrzymuje brzmienie:

  "Ustala się następujący skład osobowy Komisji:

  1. Adriana Wróblewska - Przewodnicząca,
  2. Ewa Sienkiewicz - z-ca Przewodniczącej,
  3. Katarzyna Schmidt - członek,
  4. Łucja Hartleb - członek.".

    

   § 2

   Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 

Wrocław, 13 listopada 2017 r.