Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

16.11.2017 - Postępowanie na wyłonienie Dostawcy licencji na MS Office 2016 - OfficeStd 2016 SNGL OLP NL Acdmc - 27 licencji

PDF16.11.2017 - Postępowanie na wyłonienie Dostawcy licencji na MS Office 2016 - OfficeStd 2016 SNGL OLP NL Acdmc - 27 licencji (256,26KB)

 

                                                                                              Wrocław 15 listopada 2017 r.

 

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego ogłasza postępowanie na wyłonienie dostawcy licencji na MS Office 2016 - OfficeStd 2016 SNGL OLP NL Acdmc – 27 licencji, które należy dołączyć do konta Akademii w Microsoft: centrum.informatyczne@amuz.wroc.pl .

Dostawca powinien być Autoryzowanym Sprzedawcą Oprogramowania Microsoft (Large Account Reseller).

  1. Termin realizacji zamówienia: 10 dni od daty udzielenia zamówienia
  2. Termin przesłania ofert upływa w dniu 22 listopada 2017r o godzinie 13:00.
  3. Oferty należy przesłać pocztą email na adres: krzysztof.kosmider@amuz.wroc.pl
  4. Oferta musi zaweirac cenę netto i brutto w PLN za  kompleksową realizacje zamówienia.
  5. Zamówienie zostanie udzielone niezwłocznie po wyborze przez Zamawiającego najkorzystniejszej oferty
  6. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności w terminie do 14 dni od daty złożenia przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury VAT.
  7. Płatność zostanie dokonana przelewem bankowym na konto Wykonawcy na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT.
  8. Wszelkie pytania należy kierować na adres e-mail krzysztof.kosmider@amuz.wroc.pl

     

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 ust. 8 oraz art. 4d ust. 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579).