Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

21.11.2017 - postępowanie na wyłonienie Wykonawcy zadania obejmującego dostawę wyposażenia służącego do rejestracji video i upowszechniania kultury filmowej dla Akademii ...

PDF21.11.2017 - postępowanie na wyłonienie Wykonawcy zadania obejmującego dostawę wyposażenia służącego do rejestracji video i upowszechniania kultury filmowej dla Akademii ... (237,90KB)
 

Wrocław 2017-11-21

 

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu ogłasza postępowanie na wyłonienie wykonawcy zadania obejmującego dostawę wyposażenia służącego do rejestracji video i upowszechniania kultury filmowej dla Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych wg zadań:

 

Zadanie nr 1

Zakup sprzętu nagraniowego:

 1. Profesjonalna kamera filmowa firmy Sony PXW-X320 wraz z niżej wymienionymi akcesoriami:

1) Akumulator Sony BP-U90

2) Adapter do statywu Sony VCT-14

 1. Profesjonalna kamera filmowa firmy Sony PMW-300K1wraz z niżej wymienionymi akcesoriami:

1) Wielofunkcyjna podpórka naramienna do kamer wideo Sony VCT-SP2BP

2) Walizka na kamerę z wkładką piankową, kółkami i rączką firmy HRPC 4300CW lub podobna

 1. Zestaw adapterów bezprzewodowych i sieciowych (kompatybilny do kamer firmy Sony PXW-X320 i PMW-300K1):

1) Adapter bezprzewodowy firmy Sony CBK-WA101 z adapterem sieci CBK-WA02

2) Moduł bezprzewodowej sieci  firmy Sony IFU-WLM3

3) Zestaw adapterów sieciowych 3G/4G/LTE i Wi-Fi CBK-NA1

 1. Zestaw nośników pamięci firmy Sony: 128GB SXS-1(SBS-128G1C) - 2 szt., 64GB SXS-1  (SBS-64G1C) - 2 szt.

 

Zadanie nr 2

Zakup projektora Full HD z modułem Wi-Fi  firmy Epson EB-1795F

 

Zadanie nr 3

Zakup, dostawa i zamontowanie ekranu projekcyjnego elektrycznego (obudowa w kolorze srebrnym) w Sali Koncertowej Akademii Muzycznej we Wrocławiu Mid King XL Clear Vision o wymiarach 840x630 cm (wskazana wcześniej wizja lokalna)

 

Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę na jedną, dwie, lub na wszystkie części zamówienia.

Oferta powinna zawierać cenę jednostkową dla każdego elementu zamówienia oraz jednoznacznie opisaną propozycję cenową na każdą z części zamówienia oddzielnie.

 

 1. Sprzęt dostarczony w ramach realizacji zamówienia będzie sprzętem nowym, nie używanym wcześniej w innych projektach.
 2. Wykonawca udzieli minimum 24 miesiące gwarancji na całość przedmiotu zamówienia licząc od daty odbioru końcowego
 3. Zamówienie zostanie udzielone niezwłocznie po wyborze przez Zamawiającego najkorzystniejszej oferty. Rozliczenie za wykonaną dostawę nastąpi po przekazaniu Zamawiającemu wyspecyfikowanego sprzętu i dokonaniu odbioru.
 4. Płatności dokonane zostaną przelewem bankowym w terminie do 7 dni od daty złożenia prawidłowo wystawionej faktury w siedzibie Zamawiającego, na konto wskazane na fakturze.
 5. Termin realizacji zamówienia: do dnia 20 grudnia 2017 r.
 6. Termin przesłania oferty upływa w dniu 29 listopada 2017 r. o godz. 12ºº.
 7. Ofertę należy przesłać drogą mailową na adres ryszard.tomczyk@amuz.wroc.pl

 

Zamawiający zastrzega sobie prawa do odstąpienia od przeprowadzenia postępowania, do zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty oraz do unieważnienia postępowania w części lub w całości bez podania przyczyny.

 

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest zgodnie z obowiązującym w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu – Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 ust. 8 oraz art. 4d ust. 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579).