Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

22.11.2017 - Postępowanie na wyłonienie Wykonawcy zadania wykonanie kompletów dyplomów ukończenia studiów pierwszego i drugiego stopnia...

PDF22.11.2017 - Postępowanie na wyłonienie Wykonawcy zadania wykonanie kompletów dyplomów ukończenia studiów pierwszego i drugiego stopnia... (353,08KB)
PDF22.11.2017 - Załącznik nr 1 - rosyjski II st. (424,53KB)
PDF22.11.2017 - Załącznik nr 1 - niemiecki II st. (266,56KB)
PDF22.11.2017 - Załącznik nr 1 - rosyjski I st. (424,53KB)
PDF22.11.2017 - Załącznik nr 1 - hiszpański II st. (302,72KB)
PDF22.11.2017 - Załącznik nr 1 - niemiecki I st..pdf (756,92KB)
PDF22.11.2017 - Załącznik nr 1 - francuski II st. (272,19KB)
PDF22.11.2017 - Załącznik nr 1 - hiszpański I st. (301,76KB)
PDF22.11.2017 - Załącznik nr 1 - angielski I st. (1,19MB)
PDF22.11.2017 - Załącznik nr 1 - angielski II st. (290,98KB)
PDF22.11.2017 - Załącznik nr 1 - francuski I st. (271,88KB)
PDF22.11.2017 - środek II st_robert (241,08KB)
PDF22.11.2017 - oryginał środek strona 3 (15,82KB)
PDF22.11.2017 - oryginał środek strona 4 (14,14KB)
PDF22.11.2017 - środek I st_robert (240,06KB)
PDF22.11.2017 - odpis I st. strona 1 (103,87KB)
PDF22.11.2017 - odpis II st. strona 1 (103,87KB)
PDF22.11.2017 - oryginał I st. okładka (105,28KB)
PDF22.11.2017 - oryginał II st. okładka (103,83KB)
PDF22.11.2017 - odpis do akt I st. strona 1 (103,93KB)
PDF22.11.2017 - odpis do akt II st. strona 1 (103,93KB)
 

 

Wrocław, 21 listopada 2017 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 1. Zamawiający: Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.
 2. Przedmiot zamówienia: wykonanie kompletów dyplomów ukończenia studiów pierwszego i drugiego stopnia, wykonanie odpisów dyplomów ukończenia studiów pierwszego i drugiego stopnia w języku angielskim, języku francuskim, języku hiszpańskim, języku niemieckim oraz języku rosyjskim.
 3. Termin realizacji zamówienia: 15 grudnia 2017 r.
 4. Inne istotne warunki zamówienia:

1) Przedmiotem zamówienia jest wydruk i dostawa druków do Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu zgodnie ze wzorami.

2) Zamówienie zostanie złożone jednorazowo w ilości:

 • oryginał dyplomu dla studiów pierwszego i drugiego stopnia – po 300 sztuk,
 • 2 odpisy do dyplomu dla studiów pierwszego i drugiego stopnia – po 300 sztuk kompletu,
 • odpis dyplomu przeznaczony do akt dla studiów pierwszego i drugiego stopnia – po 200 sztuk,
 • odpis dyplomu w języku angielskim dla studiów pierwszego i drugiego stopnia – po 200 sztuk.
 • odpis dyplomu w języku francuskim, języku hiszpańskim, języku niemieckim oraz języku rosyjskim po 20 sztuk.

3) Wykonawca zobowiązany jest do podania ceny jednostkowej netto i brutto wraz z kosztami dostawy.

4) Wykonawca będzie zobowiązany wykonać zamówienie w terminie 14 dni od dnia otrzymania zlecenia od Zamawiającego.

5) Przez wykonanie zamówienia rozumie się dostarczenie przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego.

6) Wynagrodzenie płatne będzie przelewem, na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, w ciągu 14 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT.

 1. Miejsce złożenia oferty: Oferty prosimy składać drogą email na adres  magdalena.wereszczak@amuz.wroc.pl

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

Plac Jana Pawła II 2

50-043 WROCŁAW

NIP: 897-15-46-345

 

Kontakt:

Magdalena Wereszczak  tel. (71) 310-05-11,

 1. Termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć do dnia 30 listopada 2017 r. do godz. 09.00 na adres mailowy magdalena.wereszczak@amuz.wroc.pl