Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 46/2017 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości stypendium rektora dla najlepszych doktorantów Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na rok...

PDFZarządzenie Nr 46/2017 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości stypendium rektora dla najlepszych doktorantów Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na rok akademicki 2017/2018 (247,15KB)
 

Zarządzenie Nr 46/2017

Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

z dnia 10 listopada 2017 r.

w sprawie ustalenia wysokości stypendium rektora dla najlepszych doktorantów Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na rok akademicki 2017/2018

 

Na podstawie art. 199 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 z późn. zm.) oraz § 14 „Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych trzeciego stopnia – doktoranckich Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu” stanowiącego załącznik do Zarządzenia Rektora Nr 40/2014 z dnia 22 listopada 2014 r. zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Ustala się wysokość stypendium rektora dla najlepszych doktorantów Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na rok akademicki 2017/2018 na kwotę 500 złotych miesięcznie.

 

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Prorektorowi ds. Studenckich i Dydaktyki, Kwestorowi oraz Kierownikowi Działu Nauczania i Spraw Studenckich.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania z mocą obowiązującą od dnia 1 października 2017 r.

 

 

Wrocław, 10 listopada 2017 r.