Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 47/2017 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 39/2014 z dnia 22 listopada 2014 r. w sprawie ustalenia „Regulaminu ustalania wysokości ...

PDFZarządzenie Nr 47/2017 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 39/2014 z dnia 22 listopada 2014 r. w sprawie ustalenia „Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu” (594,97KB)
 

Zarządzenie Nr 47/2017

Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

z dnia 10 listopada 2017 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 39/2014 z dnia 22 listopada 2014 r. w sprawie ustalenia „Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu”

 

Działając na podstawie art. 186 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 z późn. zm.) zarządzam, co następuje: 

 

§ 1

Zmienia się „Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu” stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr 39/2014 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 22 listopada 2014 r. w sprawie ustalenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, w ten sposób, iż w załączniku nr 7 do Regulaminu § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

 

„2. Rektor na podstawie złożonych dokumentów dokonuje oceny osiągnięć przyznając poszczególnym osiągnięciom punkty według następujących zasad:

a) uzyskanie nagrody lub wyróżnienia w konkursie, festiwalu, przeglądzie lub imprezie o podobnym charakterze, o zasięgu międzynarodowym:

  • zajęcie I miejsca: 5 - 10 punktów (w zależności od rangi przedsięwzięcia),
  • zajęcie II miejsca: 4 - 9 punktów (w zależności od rangi przedsięwzięcia),
  • zajęcie III miejsca: 3 - 8 punktów (w zależności od rangi przedsięwzięcia),
  • wyróżnienie: 0 - 5 punktów (w zależności od rangi przedsięwzięcia),
  • w przypadku szczególnie prestiżowych imprez artystycznych Rektor może przyznać punkty za zakwalifikowanie się do nich: 0 - 10 punktów (w zależności od rangi przedsięwzięcia),
  • udział w międzynarodowych orkiestrach symfonicznych: 0 - 5 punktów (w zależności od rangi przedsięwzięcia):
   • International Lutosławski Youth Orchestra,
   • I` Culture Orchestra,
   • Baltic Sea Philharmonic,
   • European Union Youth Orchestra,
   • Gustav Mahler Jugendorchester,

b) uzyskanie nagrody lub wyróżnienia w konkursie, festiwalu, przeglądzie lub imprezie o podobnym charakterze, o zasięgu ogólnopolskim:

  • zajęcie I - III miejsca: 2 - 5 punktów (w zależności od rangi przedsięwzięcia),
  • wyróżnienie: 0 - 3 punktów (w zależności od rangi przedsięwzięcia),
  • udział w orkiestrze symfonicznej: 0-3 punktów:
   • Santander Orchestra,

 

c) uzyskanie nagrody lub wyróżnienia w konkursie, festiwalu, przeglądzie lub imprezie o podobnym charakterze, o zasięgu regionalnym i uczelnianym:

  • zajęcie I - III miejsca: 0 - 3 punktów (w zależności od rangi przedsięwzięcia).”

 

 

§ 2

 

Zarządzenie niniejsze ma zastosowanie do stypendiów przyznawanych od roku akademickiego 2017/2018.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 

Wrocław, 10 listopada 2017 r.