Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

05.12.2017 - Postępowania na wyłonienie stroiciela fortepianów, pianin i klawesynów.

PDF05.12.2017 - Postępowania na wyłonienie stroiciela fortepianów, pianin i klawesynów..pdf (1,20MB)
 

Wrocław 2017-12-04

 

Akademia muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, ogłasza postępowanie na wyłonienie stroiciela fortepianów, pianin i klawesynów .

 

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa strojenia i konserwacji fortepianów i pianin Akademii Muzycznej we Wrocławiu na okres od 1 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r., (za wyjątkiem przerwy wakacyjnej lipiec-sierpień)

 1. usługi w zakresie napraw i konserwacji instrumentów muzycznych tj.: utrzymanie instrumentów ( 19 fortepianów, 8 pianin oraz 5 klawesynów i 1 szpinet) w stałej gotowości do użytku pod względem utrzymania stroju oraz drobnych napraw i regulacjach mechanicznych ich elementów, wymianie strun. Usługa nie obejmuje istotnych napraw. Ilość instrumentów przeznaczonych do strojenia może się zwiększyć o 5 szt. w trakcie trwania umowy.
 2. obsługa w w/w. zakresie 25% koncertów związanych z procesem dydaktycznym (ok. 120 imprez) organizowanych przez Akademię Muzyczną przy użyciu należących do niej instrumentów. Harmonogram koncertów znajduje się w Biurze Promocji i Organizacji Imprez.
 3. nadzór na ewentualnym przemieszczaniem podległych opiece Wykonawcy instrumentów w obrębie pomieszczeń Zamawiającego oraz w miejscach koncertów.
 1. Zamawiający wymaga dyspozycyjności przez 7 dni w tygodniu
 2. Przydział instrumentów w salach oraz terminy koncertów pozostają w gestii Zamawiającego.
 3. W przypadku, gdy Wykonawca składający ofertę nie będzie realizował usługi osobiście Zamawiający wymaga wyznaczenia przez Wykonawcę pracownika, który będzie realizował zadanie na rzecz Zamawiającego przez cały okres trwania umowy. Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego usunięcia wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez Wykonawcę lub jego pracownika.

   

  Oferta powinna być:

 • Opatrzona pieczątką firmową
 • Posiadać datę sporządzenia
 • Zawierać adres lub siedzibę oferenta, nr. telefonu, nr NIP
 • Podpisana czytelnie przez oferenta

   

  Termin składania ofert: do dnia 15 grudnia 2017 r., do godz. 1000

   

  Miejsce składania ofert:

  Oferty w formie elektronicznej na adres: alicja.pigas@amuz.wroc.pl

  Oferty w formie papierowej: Kancelaria Kanclerza Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, pl. Jana Pawła II nr 2, 50-043 Wrocław