Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Majątek trwały AMKL na dzień 31.12.2022 r.

Majątek trwały AMKL na dzień 31.12.2022 r.

Nazwa grupy składnika majątku trwałego                   Wartość brutto (zł)                                         Wartość netto (zł)

I. Wartości niematerialne i prawne                                         1 159 143,03                                                       484 936,53
w tym:
inne wartości niematerialne i prawne                                    1 159 143,03                                                       484 936,53

II. Rzeczowe aktywa trwałe                                                     99 909 941,71                                                 64 310 355,04

1. środki trwałe                                                                        93 159 148,20                                                  63 656 221,27
w tym:
a) grunty                                                                                     7 283 722,09                                                     7 283 722,09
b) budynki oraz budowle                                                      72 459 620,50                                                   54 662 990,07
c) urządzenia techniczne                                                         5 752 859,84                                                        231 553,51
d) środki transportu                                                                    103 090,00                                                                    0,00
e) inne środki trwałe                                                                 7 559 855,77                                                    1 477 955,60
2. środki trwałe w budowie                                                         654 133,77                                                       654 133,77
3. środki trwałe umarzane jednorazowo                               6 096 659,74                                                                   0,00