Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała nr 29/2017 Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w sprawie zatwierdzenia zmienionego planu rzeczowo-finansowego Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na rok 2017

PDFUchwała nr 29/2017 Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w sprawie zatwierdzenia zmienionego planu rzeczowo-finansowego Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na rok 2017 (2,54MB)
 

Uchwała nr 29/2017

Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

z dnia 29 listopada 2017 r.

 

w sprawie zatwierdzenia zmienionego planu rzeczowo-finansowego Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na rok 2017

Działając na podstawie art. 100 ust. 2 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016, poz. 1842 z późn. zm.) oraz § 25 ust. 2 pkt 4 Statutu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, Senat Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu uchwala, co następuje:

 

§ 1

Zatwierdza się zmieniony plan rzeczowo-finansowy Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na rok 2017, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Wrocław, 29 listopada 2017 r.