Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 51/2017 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2018 roku

PDFZarządzenie Nr 51/2017 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2018 roku (274,89KB)

 

Zarządzenie Nr 51/2017

Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

z dnia 6 grudnia 2017 r.

w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2018 roku

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.  Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U z 2016 r. poz. 1842 z późn. zm.), art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 z późn. zm.)  oraz § 7 ust. 3 Regulaminu pracy Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Dla pracowników Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu ustala się dodatkowy dzień wolny w zamian za przypadające  w sobotę 6 stycznia 2018 r. Święto Trzech Króli:

1) dla nauczycieli akademickich dzień 3 kwietnia 2018 r. (wtorek),

2) dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, z wyłączeniem pracowników o których mowa w § 2, dzień 3 kwietnia 2018 r. (wtorek) albo dzień 24 grudnia 2018 r. (poniedziałek). Pracownicy do dnia 31 stycznia 2018 r. zadeklarują termin udzielenia im dodatkowego dnia wolnego.

 

§ 2

Dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, dla których według indywidualnych rozkładów czasu pracy dzień 3 kwietnia 2018 r. i dzień 24 grudnia 2018 r. będą dniami pracy, Kanclerz ustali w porozumieniu z kierownikami właściwych jednostek organizacyjnych dodatkowy dzień wolny w innym terminie.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.