Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 53/2017 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1/2013 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego...

PDFZarządzenie Nr 53/2017 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1/2013 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego... (320,47KB)
 

 

Zarządzenie Nr 53/2017

Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

z dnia 12 grudnia 2017 r.

 

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1/2013 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 31 października 2013 r. w sprawie wprowadzenia Polityki bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu oraz Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

 

Na podstawie art. 66 ust 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U z 2017 r. poz. 2183), art. 36 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016, poz. 922 z późn.zm.) oraz § 3 ust. 1-3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024) zarządzam, co następuje:

§ 1

Zmienia się Zarządzenie Nr 1/2013 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 31 października 2013 r. w sprawie wprowadzenia Polityki bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu oraz Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w ten sposób, iż Załączniki Nr 1 i 2 otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach Nr 1 i 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

            Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Wrocław, 12 grudnia 2017 r.