Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

02.01.2018 - Postępowania na wyłonienie Wykonawcy usługi druku materiałów informacyjnych i promocyjnych

PDF02.01.2018 - Postępowania na wyłonienie Wykonawcy usługi druku materiałów informacyjnych i promocyjnych (738,25KB)

PDF1_USŁUGI DRUKU - załącznik 1_2018.pdf (486,86KB)
PDF1_USŁUGI DRUKU - załącznik 2 - próbny wydruk_2018.pdf (18,07KB)

 

Wrocław, 2 stycznia 2018 r.

 

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu ogłasza postępowanie na wyłonienie Wykonawcy usługi druku materiałów informacyjnych i promocyjnych.

 

 1. Szczegóły  dotyczące usługi:
 • wydruki cyfrowe w kolorze przy nakładzie do 500 sztuk, offsetowe w kolorze przy nakładzie 500 sztuk lub wyższym
 • terminy wykonywania usługi: usługa realizowana w trybie zwykłym do 5 dni roboczych wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego lub w trybie ekspresowym na dzień następny od złożenia zamówienia (materiały do druku przesłane najpóźniej do godziny 11.00 w dniu składania zamówienia) wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego.

   

 1. Złożenie oferty odbywa się poprzez:

wypełnienie załączonego formularza (załącznik nr 1) i przesłanie go drogą elektroniczną na adres:

justyna.milosz-konopacka@amuz.wroc.pl  oraz

przekazanie próbek wydruku (wydrukowany załącznik nr 2 – 1 egz. druku cyfrowego i 1 egz. druku offsetowego, format A3) na adres:

Biuro Promocji i Organizacji Imprez

Pl. Jana Pawła II nr 2,      

50-043 Wrocław, z dopiskiem Oferty – wydruki.

 

 1. Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa na okres 1 roku.
 2. Termin przesyłania ofert upływa 12 stycznia 2018 r.
 3. Z wybranym oferentem skontaktujemy się po tym terminie.
 4. Kryteria oceny i punktacja:
 1. Cena wg kalkulacji: Suma cen brutto z wszystkich pozycji  (wg wypełnionego załącznika nr1) x mnożniki (wg załącznika nr3, punktacja 0-10 pkt.) waga kryterium = 5
 2. Jakość wydruków (punktacja 0-10 pkt., punktacja wynikowa jest średnią arytmetyczną punktów za jakość druku cyfrowego i offsetowego, ocenianych na podstawie przekazanych wydruków załącznika nr 2), waga kryterium = 2
 3. Punktacja obliczona wg wzoru:

10000

X 5(waga kryterium)

+

Średnia punktów za

X 2(waga kryterium)

=

Suma cen x mnożnik

Jakość druku

 

 1. Rozpatrywane będą tylko oferty zawierające wypełnione wszystkie pozycje z Załącznika nr 1.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawa do odstąpienia od przeprowadzenia postępowania, do zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty oraz do unieważnienia postępowania w części lub w całości bez podania przyczyny.