Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 2/2018 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 2/2017 z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie powołania Rady Programowej Akademickiej Orkiestry Symfonicznej ...

PDFZarządzenie Nr 2/2018 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 2/2017 z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie powołania Rady Programowej Akademickiej Orkiestry Symfonicznej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. (348,01KB)
 

Zarządzenie Nr 2/2018

Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
 z dnia 4 stycznia 2018 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 2/2017 z dnia 11 stycznia 2017 w sprawie powołania Rady Programowej Akademickiej Orkiestry Symfonicznej  Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

 

Na podstawie art. 66  ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (następuje (t. j. Dz. U. z 2017 poz. 2183) oraz § 31 ust. 3 pkt. 7 Statutu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Zmienia się Zarządzenie Nr 2/2017 z dnia 11 stycznia 2017 w sprawie powołania Rady Programowej Akademickiej Orkiestry Symfonicznej  Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w ten sposób, iż § 1 zarządzenia otrzymuje brzmienie: 

 

„ § 1. Powołuję Radę Programową Akademickiej Orkiestry Symfonicznej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w składzie:

1) prof. Grzegorz Kurzyński - Kierownik Katedry Fortepianu, Rektor Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu -  Przewodniczący,

2) prof. dr hab. Piotr Zaleski - Prorektor ds. Naukowych i Artystycznych,

3) prof. dr hab. Marek Pijarowski - Kierownik Katedry Dyrygentury,

4) prof. dr hab. Jarosław Pietrzak - Kierownik Katedry Instrumentów Smyczkowych,

5) dr hab. Ryszard Żołędziewski - Kierownik Katedry Instrumentów Dętych, Perkusji i Akordeonu,

6) dr hab. Piotr Rojek, prof. nadzw. - Kierownik Katedry Organów, Klawesynu i Muzyki Dawnej, Dziekan Wydziału Instrumentalnego,

7) mgr Dariusz Bator – Prodziekan Wydziału Instrumentalnego,

8) Małgorzata Szczepanowska - reprezentant Orkiestry z grona studentów.”

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 

Wrocław, 4 stycznia 2018 r.