Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

23.01.2018 - Postępowania na wyłonienie Dostawcy przełącznika sieciowego.

PDF23.01.2018 - Postępowania na wyłonienie Dostawcy przełącznika sieciowego..pdf (1,03MB)
 

            Wrocław 22 stycznia 2018r.

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu zwraca się z prośbą o przesłanie oferty cenowej na:

 1. dostawę i konfigurację Przełącznika Sieciowego,
 2. dostawę Wkładek SFP i SFP+,
 3. połączenie światłowodem wielomodowym dostarczonego Przełącznika z istniejącą infrastrukturą sieciową

   

 1. Przełącznik Sieciowy musi spełniać następujące wymagania minimalne:

1) Przełącznik 48 portów 10/100/1000BaseT

2) Przełącznik musi posiadać minimum 2 dodatkowe porty uplink SFP+

3) Porty SFP muszą umożliwiać ich obsadzenie modułami 1000Base-SX, 1000Base-LX/LH zależnie od potrzeb zamawiającego

4) Urządzenie musi posiadać wydajność przełączania co najmniej 108 Gbps

5) Urządzenie musi być wyposażone w dedykowane porty konsolowe z interfejsami: RJ-45 oraz miniUSB, a także diodową sygnalizację wskazującą, który port jest w danym momencie aktywny

6) Urządzenie musi być wyposażone w zasilacz minimum 740W

7) Musi posiadać minimum 128MB pamięci DRAM i minimum 64MB pamięci Flash

8) Urządzenie musi wspierać technologię FlexStack lub równoważną, umożliwiającą opcjonalnie wyposażenie urządzenia w odpowiedni moduł dzięki, któremu będzie możliwe do zrealizowania połączenie w stack przynajmniej 4 urządzeń

9) Przełącznik musi zapewniać obsługę przynajmniej 1000 sieci VLAN I 4000 VLAN ID

10) Przełącznik musi umożliwiać konfigurację minimum 16000 adresów MAC i 1000 grup IGMP

11) Urządzenie musi wspierać technologię 802.3at PoE+ w konfiguracji:

 • 24 portów do 30W
 • 48 portów do 15,4W

12) Urządzenie musi zapewnić obsługę dla protokołu NTP

13) Urządzenie musi obsługiwać następujące standardy i funkcjonalności w zakresie warstwy drugiej:

 • 802.3
 • 802.3u
 • 802.3x
 • 802.3ab
 • 802.3ad
 • 802.1p
 • 802.1s
 • 802.1w
 • 802.1q

14)  Rapid Spanning Tree per VLAN

15) Urządzenie musi wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem jakości usług pracy w sieci:

 • Obsługa co najmniej czterech kolejek dla różnego rodzaju ruch
 • Możliwość obsługi przynajmniej jednej kolejki z bezwzględnym priorytetem
 • Wsparcie dla IEEE 802.1p CoS oraz DSCP
 • Obsługa co najmniej 64 policerów zagregowanych lub indywidualnych,
 • Możliwość ograniczania pasma dostępnego na port (Rate Limiting)
 • Wsparcie dla algorytmu SRR,

16) Urządzenie musi wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa sieci:

 • Możliwość autoryzacji prób logowania do urządzenia za pomocą serwerów    RADIUS lub TACACS+
 • DHCP Snooping,
 • Obsługa list kontroli dostępu ACL z uwzględnieniem adresów MAC i IP, portów TCP/UDP,
 • Private VLAN,
 • Port Security,
 • 802.1X,
 • BPDU Guard,
 • Spanning Tree Root Guard (STRG),
 • Współpraca z systemami kontroli dostępu do sieci typu NAC lub NAP lub    równoważne.
 • Umożliwia lokalną i zdalną obserwację ruchu na określonym porcie (funkcjonalność SPAN i RSPAN),

17) Obsługuje ruch multicast z wykorzystaniem IGMP Snooping,

18) Obsługa grupowania portów w jeden kanał logiczny zgodnie z LACP

19) Możliwość uruchomienia funkcji serwera DHCP,

20) Obsługa protokołu CDP lub równoważnego,

21) Automatyczne wykrywanie przeplotu (AutoMDIX) na portach miedzianych,

22) Obsługa funkcjonalności EtherChannel i Fast EtherChannel,

23) Plik konfiguracyjny urządzenia musi być możliwy do edycji w trybie off-line (tzn. konieczna jest możliwość przeglądania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym urządzeniu PC). Po zapisaniu konfiguracji w pamięci nieulotnej musi być możliwe uruchomienie urządzenia z nową konfiguracją.

24) Przewód zasilający 1,5 m.

 1. Wkładki SFP/SFP+  należy dostarczyć w następujących ilościach:

1) Liczba wkładek SFP:  4 szt.,

2) Liczba wkładek SFP+: 2 szt..

 1. Połączenie Przełącznika Sieciowego  z istniejącą infrastrukturą sieciową:

1) W istniejącym światłowodzie wielomodowym należy zarobić złącza - 4 pary,

2) Za pomocą wkładek SFP połączyć dostarczony Przełącznik Sieciowy  z przełącznikami:  WS-C3750G-12S-S i WS-C3750G-24TS-S,

3) Przeprowadzić testy wykonanego połączenia.

 1. Sprzęt dostarczony w ramach realizacji umowy będzie sprzętem nowym, nie używanym wcześniej w innych projektach.
 2. Wykonawca udzieli gwarancji na dostarczony sprzęt: dożywotnią ograniczoną  (Enhanced Limited Lifetime Hardware Warranty) oraz 12 miesięcy na wykonane połączenia licząc od daty odbioru końcowego.
 3. W przypadku uszkodzenia lub usterki dostarczonego przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do naprawy lub wymiany uszkodzonego sprzętu lub części na nowy wolny od wad.

   

 

 1. Termin realizacji zamówienia: 10 dni od daty udzielenia zamówienia
 2. Termin przesłania ofert upływa w dniu 26 stycznia 2018r o godzinie 12:00.
 3. Oferta powinna zawierac ceny za poszczególne elementy zamówienia tj.:
  1. dostawę Przełącznika Sieciowego,
  2. konfigurację Przełącznika Sieciowego,
  3. dostawę Wkładek SFP wraz z cenami jednostkowymi,
  4. dostawę Wkładek SFP+ wraz z cenami jednostkowymi,
  5. połączenie światłowodem wielomodowym dostarczonego Przełącznika z istniejącą infrastrukturą sieciową
 1. Oferty należy przesłać pocztą email na adres: krzysztof.kosmider@amuz.wroc.pl
 2. Zamówienie zostanie udzielone niezwłocznie po wyborze przez Zamawiającego najkorzystniejszej oferty
 3. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności w terminie do 14 dni od daty złożenia przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury VAT.
 4. Płatność zostanie dokonana przelewem bankowym na konto Wykonawcy na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT.
 5. UWAGA: Wykonawca jest zobowiązany do zastosowania obowiązującej stawki podatku VAT i przedstawienia jej w ofercie. Złożenie oferty w przedmiotowym postępowaniu jest zobowiązaniem Wykonawcy do zastosowania na fakturze stawki VAT w wysokości 0% na zasadach określonych w ustawie o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) w przypadku, o którym mowa w art. 83 ust. 1 pkt. 26 po spełnieniu warunków określonych w art. 83 ust. 13, 14 i 15 ww. ustawy.   
 6.  Wszelkie pytania należy kierować na adres e-mail krzysztof.kosmider@amuz.wroc.pl

   

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 ust. 8 oraz art. 4d ust. 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579).