Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

26.01.2018 - Postępowanie na wyłonienie Dostawcy licencji na skrzynki pocztowe MS Exchange Standard CAL 2016

PDF26.01.2018 - Postępowanie na wyłonienie Dostawcy licencji na skrzynki pocztowe MS Exchange Standard CAL 2016 i licencji MS Windows Standard CAL 2016 Server (297,18KB)

        Wrocław 25 stycznia 2018r.

 

 

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego zwraca się z prośbą o przesłanie oferty cenowej na dostawę licencji na skrzynki pocztowe MS Exchange Standard CAL 2016 i licencji  MS Windows Standard CAL 2016 Server:

Opis Przedmiotu Zamówienia:

 • ExchgStdCAL 2016 SNGL OLP B Acdmc UsrCAL         – 100 licencji,
 • WinSvrCAL 2016 SNGL OLP B Acdmc UsrCAL            – 100 licencji,
 • należy podać cenę  netto i brutto w PLN,
 • licencje należy dołączyć do konta Akademii w Microsoft: centrum.informatyczne@amuz.wroc.pl,

Dostawca powinien być Autoryzowanym Sprzedawcą Oprogramowania Microsoft (Microsoft Partner).

 1. Termin realizacji zamówienia: 10 dni od daty udzielenia zamówienia
 2. Termin przesłania ofert upływa w dniu 2 lutego 2018r o godzinie 13:00.
 3. Oferty zawierające cenę należy przesłać pocztą email na adres: krzysztof.kosmider@amuz.wroc.pl
 4. Zamówienie zostanie udzielone niezwłocznie po wyborze przez Zamawiającego najkorzystniejszej oferty
 5. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności po zrealizowaniu zamówienia w terminie do 14 dni od daty złożenia przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury VAT.
 6. Płatność zostanie dokonana przelewem bankowym na konto Wykonawcy na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT.
 7.  Wszelkie pytania należy kierować na adres e-mail krzysztof.kosmider@amuz.wroc.pl

   

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 ust. 8 oraz art. 4d ust. 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579).