Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała nr 4/2018 z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie wniosku o przyznanie prof. Grażynie Pstrokońskiej-Nawratil nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za całokształt dorobku.

PDFUchwała nr 4/2018 Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie wniosku o przyznanie prof. Grażynie Pstrokońskiej-Nawratil nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za całokształt dorobku. (249,69KB)
 

Uchwała nr 4/2018

Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

z dnia 24 stycznia 2018 r.

 

w sprawie wniosku o przyznanie prof. Grażynie Pstrokońskiej-Nawratil nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za całokształt dorobku.

 

Na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183) oraz § 25 ust. 2 pkt. 11 i 17  Statutu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, Senat Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu uchwala, co następuje:

 

§ 1

Senat Akademii Muzycznej im. Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu popiera wniosek o przyznanie prof. Grażynie Pstrokońskiej-Nawratil nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za całokształt dorobku.  

 

§ 2

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Rektorowi Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

 

§ 3

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wrocław, 24 stycznia 2018 r.