Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała nr 5/2018 z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia prowizorium planu rzeczowo-finansowego Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na rok 2018.

PDFUchwała nr 5/2018 Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia prowizorium planu rzeczowo-finansowego Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na rok 2018. (214,39KB)

PDFZałącznik nr 1 do Uchwały nr 5/2018 (1,35MB)

 

Uchwała nr 5/2018

Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

z dnia 24 stycznia 2018r.

 

 

w sprawie zatwierdzenia prowizorium planu rzeczowo-finansowego Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na rok 2018.

 
Działając na podstawie art. 100 ust. 2 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017, poz. 2183 z późn. zm.) oraz § 25 ust. 2 pkt 4 Statutu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, Senat Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu uchwala, co następuje:

 

§ 1

Zatwierdza się prowizorium planu rzeczowo-finansowego Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na rok 2018, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Wrocław, 24 stycznia 2018 r.