Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała nr 6/2018 z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii o terminach egzaminów wstępnych na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia, Studium Pedagogiczne oraz studia

PDFUchwała nr 6/2018 Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii o terminach egzaminów wstępnych na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia, Studium Pedagogiczne oraz studia podyplomowe w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na rok akademicki 2018/2019. (1,38MB)

Uchwała nr 6/2018

Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

z dnia 24 stycznia 2018 r.

 

            w sprawie wyrażenia opinii o terminach egzaminów wstępnych na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia, Studium Pedagogiczne oraz studia podyplomowe w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na rok akademicki 2018/2019

            Na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 z poźn. zm.) oraz § 25 ust. 2 pkt. 11 Statutu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, Senat Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się pozytywną opinię w sprawie ustalenia następujących terminów egzaminów wstępnych na studia stacjonarne w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na rok akademicki 2018/2019:

 

STUDIA STACJONARNE

 

WYDZIAŁ KOMPOZYCJI, DYRYGENTURY, TEORII MUZYKI
I MUZYKOTERAPII

Studia I stopnia

18.06. - 19.06.2018 r. (pn.- wt.)

Studia II stopnia

20.06.2018 r. (śr.)

WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY

Studia I stopnia

18.06. - 20.06.2018 r. (pn.- śr.)

Studia II stopnia

21.06.2018 r. (czw.)

Studia III stopnia (doktoranckie)

25.06.2018 r. (pn.)

WYDZIAŁ WOKALNY

Studia I stopnia

18.06. - 20.06.2018 r. (pn.- śr.)

Studia II stopnia

21.06.2018 r. (czw.)

Studia III stopnia (doktoranckie)

25.06.2018 r. (pn.)

WYDZIAŁ EDUKACJI MUZYCZNEJ, CHÓRALISTYKI
I MUZYKI KOŚCIELNEJ

Studia I stopnia

21.06.2018 r. (czw.)

Studia II stopnia

22.06.2018 r. (pt.)

 

§ 2

Wyraża się pozytywną opinię w sprawie ustalenia następujących terminów egzaminów wstępnych na studia niestacjonarne w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na rok akademicki 2018/2019:

 

STUDIA NIESTACJONARNE

 

WYDZIAŁ KOMPOZYCJI, DYRYGENTURY, TEORII MUZYKI I MUZYKOTERAPII

Studia I stopnia

3.09.2018 r. (pn.)

WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY

Studia I stopnia

3.09. - 4.09.2018 r. (pn.- wt.)

Studia II stopnia

3.09.2018 r. (pn.)

Studia III stopnia (doktoranckie)

10.09.2017 r. (pn.)

Studia I stopnia - ENGLISH DIVISION

3.09. - 4.09.2018 r. (pn.- wt.)

Studia II stopnia - ENGLISH DIVISION

3.09.2018 r. (pn.)

Studia III stopnia - ENGLISH DIVISION

10.09.2018 r. (pn.)

WYDZIAŁ WOKALNY

Studia III stopnia (doktoranckie)

10.09.2017 r. (pn.)

Studia I stopnia - ENGLISH DIVISION

4.09. - 5.09.2018 r. (wt.- śr.)

Studia II stopnia - ENGLISH DIVISION

4.09.2018 r. (wt.)

Studia III stopnia - ENGLISH DIVISION

10.09.2018 r. (pn.)

 

§ 3

Wyraża się pozytywną opinię w sprawie ustalenia następujących terminów egzaminów wstępnych na studia podyplomowe w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na rok akademicki 2018/2019:

 

STUDIA PODYPLOMOWE

 

NAZWA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

TERMIN EGZAMINÓW

Podyplomowe Studia Muzykoterapii

23.06.2018 r. (sob.)

Podyplomowe Studia w zakresie Kompozycji Specjalnej, Komputerowej oraz Muzyki Teatralnej
i Filmowej

3.09.2018 r. (pn.)

Podyplomowe Studia w zakresie Nauczania Gry Zespołowej w Szkolnictwie Muzycznym

o przyjęciu decyduje kolejności zgłoszeń

Podyplomowe Studia w zakresie Nauczania Początkowego Gry na Instrumencie

o przyjęciu decyduje kolejności zgłoszeń

Podyplomowe Studia Mistrzowskie w zakresie Instrumentalistyki

3.09.2018 r. (pn.)

Podyplomowe Studia Mistrzowskie w zakresie Kameralistyki

3.09.2018 r. (pn.)

Podyplomowe Studia w zakresie Wokalistyki

11.09.2018 r. (wt.)

Podyplomowe Studia Emisji i Rehabilitacji Głosu

o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń

 

 

§ 4

Wyraża się pozytywną opinię w sprawie ustalenia terminu uruchomienia systemu internetowej rejestracji kandydatów na 2 kwietnia 2018 r.

 

§ 5

Wyraża się pozytywną opinię w sprawie ustalenia następujących terminów składania wymaganych dokumentów:

1) na studia stacjonarne pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia: do 25 maja 2018 r., przy czym ostateczny termin złożenia oryginału świadectwa dojrzałości dla tegorocznych maturzystów wyznacza się na 6 lipca 2018 r., z zastrzeżeniem postanowień punktu 2,

2) kandydaci na studia stacjonarne pierwszego stopnia będący tegorocznymi maturzystami, którzy złożyli odwołanie, o którym mowa w art. 44zzz ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, i w terminie do dnia 6 lipca 2018 r. złożyli w Akademii poświadczenie złożenia odwołania i których wynik egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów został podwyższony w wyniku tego odwołania, mogą składać świadectwa dojrzałości do dnia 14 września 2018 r.,

3) na studia niestacjonarne pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia: do 14 sierpnia 2018 r., z zastrzeżeniem postanowień punktu 4,

4) kandydaci na studia niestacjonarne pierwszego stopnia będący tegorocznymi maturzystami, którzy złożyli odwołanie, o którym mowa w art. 44zzz ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, i w terminie do dnia 14 sierpnia 2018 r. złożyli w Akademii poświadczenie złożenia odwołania i których wynik egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów został podwyższony w wyniku tego odwołania, mogą składać świadectwa dojrzałości do dnia 14 września 2018 r.,

5) do Studium Pedagogicznego: do 28 września 2018 r.,

6) na studia podyplomowe zgodnie z poniższą tabelą:

 

NAZWA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Podyplomowe Studia Muzykoterapii

13.06.2018 r. (śr.)

Podyplomowe Studia w zakresie Kompozycji Specjalnej, Komputerowej oraz Muzyki Teatralnej i Filmowej

24.08.2018 r. (pt.)

Podyplomowe Studia w zakresie Nauczania Gry Zespołowej
w Szkolnictwie Muzycznym

24.08.2018 r. (pt.)

Podyplomowe Studia w zakresie Nauczania Początkowego Gry na Instrumencie

24.08.2018 r. (pt.)

Podyplomowe Studia Mistrzowskie w zakresie Instrumentalistyki

24.08.2018 r. (pt.)

Podyplomowe Studia Mistrzowskie w zakresie Kameralistyki

24.08.2018 r. (pt.)

Podyplomowe Studia w zakresie Wokalistyki

24.08.2018 r. (pt.)

Podyplomowe Studia Emisji i Rehabilitacji Głosu

24.08.2018 r. (pt.)

 

§ 6

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Rektorowi Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

 

§ 7

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


 

Wrocław, 24 stycznia 2018 r.