Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała nr 7/2018 z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 21/2017 Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów ...

PDFUchwała nr 7/2018 Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 21/2017 Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów ukończenia studiów pierwszego i drugiego stopnia w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. (286,81KB)
PDFZałącznik nr 1 do Uchwały nr 7/2018 (1,84MB)
PDFZałącznik nr 2 do Uchwały nr 7/2018 (2,38MB)
 

 

Uchwała nr 7/2018

Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

z dnia 24 stycznia 2018 r.

 

w sprawie zmiany Uchwały nr 21/2017 Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów ukończenia studiów pierwszego i drugiego stopnia w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

 

Na podstawie art. 62 ust. 1 oraz art. 167 ust. 1a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. -Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2017 r. poz. 2183 z poźn. zm.) oraz § 25 ust. 2 pkt. 17 Statutu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, Senat Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu uchwala, co następuje:

 

§ 1

Zmienia się Uchwałę nr 21/2017 Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów ukończenia studiów pierwszego i drugiego stopnia w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w ten sposób, iż załączniki nr 1 i 2 do Uchwały otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem wydania podjęcia.

 

 

Wrocław, 24 stycznia 2018 r.