Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 4/2018 z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 44/2017 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie zasad sporządzania i wydawania dyplomów ukończenia studiów ...

PDFZarządzenie Nr 4/2018 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 44/2017 ... (272,09KB)

PDFZałącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 4/2018 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 44/2017 ... (3,90MB)
 

Zarządzenie Nr 4/2018

Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

z dnia 25 stycznia 2018 r.

 

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 44/2017 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie zasad sporządzania i wydawania dyplomów ukończenia studiów wyższych oraz ich odpisów w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 z poźn. zm.) oraz § 30 ust. 1 i § 31 ust. 1 Statutu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Zmienia się Zarządzenie Nr 44/2017 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie zasad sporządzania i wydawania dyplomów ukończenia studiów wyższych oraz ich odpisów w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w ten sposób, iż załącznik Nr 1 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Wrocław, 25 stycznia 2018 r.