Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 5/2018 z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia terminów egzaminów wstępnych na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia, Studium Pedagogiczne oraz studia podyplomowe w Akademii Muzycznej ...

PDFZarządzenie Nr 5/2018 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia terminów egzaminów wstępnych ... (1,40MB)
 

Zarządzenie Nr 5/2018

Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

z dnia 26 stycznia 2018 r.

 

w sprawie ustalenia terminów egzaminów wstępnych na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia, Studium Pedagogiczne oraz studia podyplomowe w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na rok akademicki 2018/2019.

 

Na podstawie art. 66 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 z poźn. zm.), § 12 ust. 1 oraz § 20 ust. 11 Załącznika do Uchwały nr 10/2017 Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 29 marca 2017 r. „Warunki, tryb, termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz zakres egzaminów wstępnych na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia oraz trzeciego stopnia (doktoranckie) na rok akademicki 2018/2019 w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu” w związku z Uchwałą Nr 4/2018 Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 24 stycznia 2018 r. zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Ustala się następujące terminy egzaminów wstępnych na studia stacjonarne w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na rok akademicki 2018/2019:

STUDIA STACJONARNE

WYDZIAŁ KOMPOZYCJI, DYRYGENTURY, TEORII MUZYKI
I MUZYKOTERAPII

Studia I stopnia

18.06. - 19.06.2018 r. (pn.- wt.)

Studia II stopnia

20.06.2018 r. (śr.)

WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY

Studia I stopnia

18.06. - 20.06.2018 r. (pn.- śr.)

Studia II stopnia

21.06.2018 r. (czw.)

Studia III stopnia (doktoranckie)

25.06.2018 r. (pn.)

WYDZIAŁ WOKALNY

Studia I stopnia

18.06. - 20.06.2018 r. (pn.- śr.)

Studia II stopnia

21.06.2018 r. (czw.)

Studia III stopnia (doktoranckie)

25.06.2018 r. (pn.)

WYDZIAŁ EDUKACJI MUZYCZNEJ, CHÓRALISTYKI
I MUZYKI KOŚCIELNEJ

Studia I stopnia

21.06.2018 r. (czw.)

Studia II stopnia

22.06.2018 r. (pt.)

§ 2

Ustala się następujące terminy egzaminów wstępnych na studia niestacjonarne w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na rok akademicki 2018/2019:

STUDIA NIESTACJONARNE

WYDZIAŁ KOMPOZYCJI, DYRYGENTURY, TEORII MUZYKI I MUZYKOTERAPII

Studia I stopnia

3.09.2018 r. (pn.)

WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY

Studia I stopnia

3.09. - 4.09.2018 r. (pn.- wt.)

Studia II stopnia

3.09.2018 r. (pn.)

Studia III stopnia (doktoranckie)

10.09.2017 r. (pn.)

Studia I stopnia - ENGLISH DIVISION

3.09. - 4.09.2018 r. (pn.- wt.)

Studia II stopnia - ENGLISH DIVISION

3.09.2018 r. (pn.)

Studia III stopnia - ENGLISH DIVISION

10.09.2018 r. (pn.)

WYDZIAŁ WOKALNY

Studia III stopnia (doktoranckie)

10.09.2017 r. (pn.)

Studia I stopnia - ENGLISH DIVISION

4.09. - 5.09.2018 r. (wt.- śr.)

Studia II stopnia - ENGLISH DIVISION

4.09.2018 r. (wt.)

Studia III stopnia - ENGLISH DIVISION

10.09.2018 r. (pn.)

 

§ 3

Ustala się następujące terminy egzaminów wstępnych na studia podyplomowe w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na rok akademicki 2018/2019:

 

STUDIA PODYPLOMOWE

NAZWA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

TERMIN EGZAMINÓW

Podyplomowe Studia Muzykoterapii

23.06.2018 r. (sob.)

Podyplomowe Studia w zakresie Kompozycji Specjalnej, Komputerowej oraz Muzyki Teatralnej
i Filmowej

3.09.2018 r. (pn.)

Podyplomowe Studia w zakresie Nauczania Gry Zespołowej w Szkolnictwie Muzycznym

o przyjęciu decyduje kolejności zgłoszeń

Podyplomowe Studia w zakresie Nauczania Początkowego Gry na Instrumencie

o przyjęciu decyduje kolejności zgłoszeń

Podyplomowe Studia Mistrzowskie w zakresie Instrumentalistyki

3.09.2018 r. (pn.)

Podyplomowe Studia Mistrzowskie w zakresie Kameralistyki

3.09.2018 r. (pn.)

Podyplomowe Studia w zakresie Wokalistyki

11.09.2018 r. (wt.)

Podyplomowe Studia Emisji i Rehabilitacji Głosu

o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń

 

§ 4

Wyraża się pozytywną opinię w sprawie ustalenia terminu uruchomienia systemu internetowej rejestracji kandydatów na 2 kwietnia 2018 r.

 

§ 5

            Wyraża się pozytywną opinię w sprawie ustalenia następujących terminów składania wymaganych dokumentów:

  1. na studia stacjonarne pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia: do 25 maja 2018 r., przy czym ostateczny termin złożenia oryginału świadectwa dojrzałości dla tegorocznych maturzystów wyznacza się na 6 lipca 2018 r., z zastrzeżeniem postanowień punktu 2,
  2. kandydaci na studia stacjonarne pierwszego stopnia będący tegorocznymi maturzystami, którzy złożyli odwołanie, o którym mowa w art. 44zzz ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, i w terminie do dnia 6 lipca 2018 r. złożyli w Akademii poświadczenie złożenia odwołania i których wynik egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów został podwyższony w wyniku tego odwołania, mogą składać świadectwa dojrzałości do dnia 14 września 2018 r.,
  3. na studia niestacjonarne pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia: do 14 sierpnia 2018 r., z zastrzeżeniem postanowień punktu 4,
  4. kandydaci na studia niestacjonarne pierwszego stopnia będący tegorocznymi maturzystami, którzy złożyli odwołanie, o którym mowa w art. 44zzz ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, i w terminie do dnia 14 sierpnia 2018 r. złożyli w Akademii poświadczenie złożenia odwołania i których wynik egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów został podwyższony w wyniku tego odwołania, mogą składać świadectwa dojrzałoścido dnia 14 września 2018 r.,
  5. do Studium Pedagogicznego: do 28 września 2018 r.,
  6. na studia podyplomowe zgodnie z poniższą tabelą:

     

NAZWA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Podyplomowe Studia Muzykoterapii

13.06.2018 r. (śr.)

Podyplomowe Studia w zakresie Kompozycji Specjalnej, Komputerowej oraz Muzyki Teatralnej i Filmowej

24.08.2018 r. (pt.)

Podyplomowe Studia w zakresie Nauczania Gry Zespołowej
w Szkolnictwie Muzycznym

24.08.2018 r. (pt.)

Podyplomowe Studia w zakresie Nauczania Początkowego Gry na Instrumencie

24.08.2018 r. (pt.)

Podyplomowe Studia Mistrzowskie w zakresie Instrumentalistyki

24.08.2018 r. (pt.)

Podyplomowe Studia Mistrzowskie w zakresie Kameralistyki

24.08.2018 r. (pt.)

Podyplomowe Studia w zakresie Wokalistyki

24.08.2018 r. (pt.)

Podyplomowe Studia Emisji i Rehabilitacji Głosu

24.08.2018 r. (pt.)


 

§ 6

Wykonanie niniejszego zarządzenia powierza się PT Dziekanom Wydziałów Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu oraz Kierownikowi Działu Nauczania i Spraw Studenckich.

 

§ 7

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Wrocław, 26 stycznia 2018 r.