Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 7/2018 z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia świadczeń okolicznościowych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w 2018 r.

PDFZarządzenie Nr 7/2018 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia świadczeń okolicznościowych ... (588,99KB)

 

Zarządzenie Nr 7/2018

Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

z dnia 5 lutego 2018 r.

w sprawie ustalenia  świadczeń okolicznościowych  z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w 2018 r.

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.  Prawo o szkolnictwie wyższym  (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 z późn. zm.) oraz § 14 Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu  z dnia 8 czerwca 2012 r. zarządzam, co następuje:

§ 1

Ustala się następujące okolicznościowe świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w 2018 r.:

1) okolicznościowe świadczenia finansowe z okazji Świąt Wielkanocnych oraz okolicznościowe świadczenie finansowe z okazji Świąt Bożego Narodzenia,

2) okolicznościowe świadczenia rzeczowe z okazji Świąt Bożego Narodzenia.

§ 2

    Wysokość okolicznościowego świadczenia finansowego, o którym mowa w § 1 pkt 1, uzależniona jest od wysokości średniego miesięcznego przychodu, o którym mowa w § 10 ust. 3, 4, 5 i 6 Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu i z zastrzeżeniem postanowień § 4 wynosi: 

1) dla pracowników:

Przychód

Wysokość świadczenia

 1. do 2000 zł miesięcznie

-  1100 zł,

 1. od 2001 zł do 2500 zł miesięcznie

-  1000 zł,

 1. od 2501 zł do 3000 zł miesięcznie

-  900 zł,

 1. od 3001 zł do 3500 zł miesięcznie

-  850 zł,

 1. od 3501 zł do 4000 zł miesięcznie

-  800 zł,

 1. od 4001 zł miesięcznie

-  750 zł;

2) dla emerytów i rencistów Akademii:

Przychód

Wysokość świadczenia

 1. do 1500 zł miesięcznie

- 400 zł,

 1. od 1501 zł do 2000 zł miesięcznie

- 320 zł,

 1. od 2001 zł  do 2500 zł miesięcznie

- 290 zł,

 1. od 2501 zł miesięcznie

- 240 zł;

 

 

 

 

 

 

 

 

3) dla współmałżonków zmarłych pracowników oraz dzieci zmarłych pracowników:

Przychód

Wysokość świadczenia

 1. do 1500 zł miesięcznie

- 400 zł,

 1. od 1501 zł do 2000 zł miesięcznie

- 320 zł,

 1. od 2001 zł  do 2500 zł miesięcznie

- 290 zł,

 1. od 2501 zł miesięcznie

- 240 zł;

 

 

 

 

 

 

 

 

z zastrzeżeniem, iż członkom rodziny zmarłego pracownika przysługuje jedno świadczenie, które dzieli się w częściach równych pomiędzy wszystkich uprawnionych.

§ 3

1. Okolicznościowe świadczenie rzeczowe, o którym mowa w § 1 pkt 2, stanowi paczka ze słodyczami dla dzieci pracowników, które na dzień 6 grudnia 2018 r. ukończyły pierwszy rok życia, a nie ukończyły 15-go roku życia. Wartość paczki uzależniona jest od wysokości średniego miesięcznego przychodu, o którym mowa w § 10 ust. 3, 4, 5 i 6 Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu i z zastrzeżeniem postanowień § 4 wynosi:

Przychód

Wysokość świadczenia

 1. do 3000 zł miesięcznie

- 90 zł

 1. od 3001 zł miesięcznie

- 70 zł

2. W przypadku, gdy ze względu na ceny poszczególnych produktów trudno będzie dobrać składy paczek w podanych wyżej wysokościach, dopuszcza się by wartość paczek została zwiększona. Maksymalna wartość paczek nie może jednak przekroczyć odpowiednio kwoty 91 zł i 71 zł.

§ 4

Osoby, które nie przedłożą zaświadczenia z urzędu skarbowego o wysokości przychodów, zeznań rocznych  PIT lub innych  dokumentów potwierdzających okoliczności mające znaczenie dla określenia wysokości świadczenia okolicznościowego, otrzymają świadczenie w najniższej wysokości.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.