Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

09.02.2018 - Postępowanie na wyłonienie Wykonawcy usługi tłumaczenia.

JPEG09.02.2018 - Postępowanie na wyłonienie Wykonawcy usługi tłumaczenia. (129,49KB)

PDF09.02.2018 - Załącznik Nr 1_tłumaczenie.pdf (316,05KB)

PDF09.02.2018 - Załącznik Nr 2_tłumaczenie.pdf (319,59KB)

Wrocław, 8 lutego 2018 r.

 

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, zwana dalej „uczelnią” ,ogłasza postępowanie na wyłonienie Wykonawcy usługi tłumaczenia.

 1. Szczegóły  dotyczące usługi:
 • tłumaczenie pisemne z języka polskiego na język angielski, z języka angielskiego na język polski oraz korekta tekstu w języku angielskim.
 • terminy wykonywania usługi: usługa realizowana w trybie zwykłym do 5 dni roboczych (powyżej 36000 znaków tekstu źródłowego termin ustalany indywidualnie) lub w trybie ekspresowym na dzień następny od złożenia zamówienia (dotyczy jedynie korekty tekstu lub tłumaczenia do 1800 znaków tekstu źródłowego, materiały przesłane najpóźniej do godziny 11.00 w dniu składania zamówienia).
 1. Złożenie oferty odbywa się poprzez:

  wypełnienie załączonego formularza (załącznik nr 1) i przesłanie go drogą elektroniczną na adres: justyna.milosz-konopacka@amuz.wroc.pl 

 2. Warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie przez osoby, które będą dokonywać wyżej wymienionych tłumaczeń dla uczelni wyższego wykształcenia filologicznego w zakresie języka angielskiego. Oferent, na prośbę Zamawiającego, dostarczy dokumenty (dopuszczalne skany dokumentów) potwierdzające posiadane wykształcenie filologiczne tłumaczy, którzy zostaną oddelegowani do realizacji tłumaczeń dla uczelni.
 3. Dodatkowo punktowane jest posiadanie wyższego wykształcenia muzycznego. Ze względu na konieczną znajomość słownictwa muzycznego, w formularzu należy zaznaczyć jakie doświadczenie ma oferent w tłumaczeniu tekstów branżowych ze słownictwem muzycznym. Na żądanie Zamawiającego Oferent zobowiązany jest do przedłożenia próbek tłumaczeń.
 4. Tłumaczenie będzie przekazywane w wersji elektronicznej w formie dokumentu edytowalnego.
 5. Na oferty czekamy do 19 lutego 2018 r.
 6. Kryteria oceny i punktacja:
 1. Cena wg kalkulacji: Suma cen brutto z wszystkich pozycji  (wg wypełnionego załącznika nr1) x mnożniki (wg załącznika nr 2, punktacja 0-10 pkt.) waga kryterium = 5
 2. Posiadane wyższe wykształcenie muzyczne (punktacja 0 lub 10 pkt.), waga kryterium = 2
 3. Doświadczenie w tłumaczeniu tekstów branżowych muzycznych (punktacja 0-10 pkt.), waga kryterium = 2
 4. Punktacja obliczona wg wzoru:

50000

 

X 5(waga kryterium)

+

Liczba punktów za

doświadczenie

 

X 2(waga kryterium)

+

Liczba punktów za

 

X 2(waga kryterium)

 

=

Suma cen x mnożnik

wykształcenie muzyczne

 

 1. Rozpatrywane będą tylko oferty zawierające wypełnione wszystkie pozycje z Załącznika nr 1.
 2. Z wybranym Oferentem zostanie podpisana umowa na okres 1 roku.

   

  Zamawiający zastrzega sobie prawa do odstąpienia od przeprowadzenia postępowania, do zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty oraz do unieważnienia postępowania w części lub w całości bez podania przyczyny.

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do Ogłoszenia – Tabela dla Oferenta

Rodzaj usługi

TERMIN REALIZACJI  do 5 dni roboczych

TERMIN REALIZACJI następny dzień roboczy

 

Cena brutto

Cena brutto

 
 

j. angielski na j. polski

Tłumaczenie tekstu - 1800 znaków tekstu źródłowego ze spacjami

 

 

 

 

j. angielski na j. polski

Tłumaczenie tekstu - 1000 znaków tekstu źródłowego ze spacjami

 

 

 

 

 

j. polski na j. angielski

Tłumaczenie tekstu - 1800 znaków tekstu źródłowego ze spacjami

 

 

 

j. polski na j. angielski

Tłumaczenie tekstu - 1800 znaków tekstu źródłowego ze spacjami

 

 

 

Korekta tekstu angielskiego 1800

znaków ze spacjami

 

 

 

 

 

 

doświadczenie w tłumaczeniu tekstów branżowych ze słownictwem muzycznym:

 

 

 

 

 

 

posiadane wyższe wykształcenie muzyczne:

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 do Ogłoszenia – Tabele mnożników

 

Tabela mnożników do załącznika nr 1

Rodzaj usługi

TERMIN REALIZACJI  do 5 dni roboczych

TERMIN REALIZACJI następny dzień roboczy

 

Cena brutto

Cena brutto

 
 

j. angielski na j. polski

Tłumaczenie tekstu - 1800 znaków tekstu źródłowego ze spacjami

5

3

 

j. angielski na j. polski

Tłumaczenie tekstu - 1000 znaków tekstu źródłowego ze spacjami

 

4

 

2

 

j. polski na j. angielski

Tłumaczenie tekstu - 1800 znaków tekstu źródłowego ze spacjami

10

7

 

j. polski na j. angielski

Tłumaczenie tekstu - 1000 znaków tekstu źródłowego ze spacjami

7

9

 

Korekta tekstu angielskiego 1800

znaków ze spacjami

 

4

 

5