Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Status prawny


1. Akademia Muzyczna im. Karola Lipinskiego we Wrocławiu jest uczelnią publiczną. Uczelnia została założona w dniu 5 listopada 1948 r. jako Wyższa Szkoła Muzyczna. 1 stycznia 1949 r. Wyższa Szkoła Muzyczna została przekształcona w Państwową Wyższą Szkołę Muzyczną we Wrocławiu na mocy Zarzadzenia Ministra Kultury i Sztuki z dnia 7 grudnia 1948 r. Na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 1981 r. zmieniono nazwę Panstwowej Wyższej Szkoły Muzycznej we Wrocławiu na Akademię Muzyczną im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

2. Akademia działa na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 poz.1842 z późn.zm.) oraz Statutu Akademii Muzycznej im. Karola Lipinskiego we Wrocławiu, uchwalonego przez Senat Akademii Muzycznej 13 czerwca 2006 r., wraz ze zmianami.

3. Akademia posiada osobowość prawną, a nadzór nad nią sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

PDFObwieszczenie Nr 6 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wykazu uczelni i związków uczelni z dnia 20 lipca 2009 r. Dz.Urz.MNiSzW Nr 3 poz. 59.pdf (54,78KB)