Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 1/2018 Kanclerza Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 2/2012 Kanclerza Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie ...

PDFZarządzenie Nr 1/2018 Kanclerza Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 2/2012 Kanclerza Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie powołania stałych komisji dokonujących oceny przydatności składników rzeczowych majątku ruchomego Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu (448,51KB)
 

Zarządzenie Nr 1/2018

Kanclerza Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

z dnia 19 lutego 2018 r.

 

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 2/2012 Kanclerza Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie  powołania  stałych komisji dokonujących oceny przydatności składników rzeczowych majątku ruchomego Akademii  Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

 

         Na podstawie § 35 i 36 ust. 2 Statutu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, § 36 Zarządzenia Nr 27/73/2010/2011 z dnia 1 lipca 2011 r., Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w sprawie określenia sposobu i trybu zbywania i likwidacji składników rzeczowych majątku ruchomego Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu oraz upoważnienia z dnia 15 września 2011 r. zarządza się, co następuje:

 

§ 1

            W Zarządzeniu Nr 2/2012 Kanclerza Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie  powołania  stałych komisji dokonujących oceny przydatności składników rzeczowych majątku ruchomego Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu wprowadza się następującą zmianę:

      § 1 ust.1 pkt.1  otrzymuje następujące brzmienie:

    „ 1)   Komisja opiniująca przydatność instrumentów muzycznych w składzie:

 1. prof. Mieczysław Stachura,
 2. dr hab. Zbigniew Faryniarz, prof. nadzw.,
 3. dr hab. Paweł Zawadzki, prof. nadzw.,
 4. dr hab. Irena Olkiewicz,
 5. Dariusz Dymarski,
 6. mgr Adam Grzeluszka,
 7. Adam Nowicki,
 8. mgr Marian Szczebak,
 9. mgr Anna Kata,
 10. mgr Dariusz Bator,
 11. dr Adam Wolny,
 12. dr hab. Ryszard Żołędziewski,
 13. mgr Jan Krzeszowiec,
 14. prof. dr hab. Waldemar Korpak,
 15. prof. dr hab. Igor Cecocho.”.

   

                                                                          § 2                                                     

               Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.