Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

22.02.2018 - Postępowanie na wyłonienie Wykonawcy usług noclegowych wraz ze śniadaniem we Wrocławiu w terminie 2-4 marca 2018 r.

JPEG22.02.2018 - Postępowanie na wyłonienie Wykonawcy usług noclegowych wraz ze śniadaniem we Wrocławiu w terminie 2-4 marca 2018 r. (76,42KB)
 

Wrocław, 22 lutego 2018 r.

 

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu ogłasza postępowanie na wyłonienie Wykonawcy usług noclegowych wraz ze śniadaniem we Wrocławiu w terminie 2-4 marca 2018 r.

Szczegóły  dotyczące usługi:

  1. Nocleg w dwóch pokojach 1-osobowych w terminie 2-3 marca i w pokoju 2-osobowym w terminie 2-4 marca z łazienką w standardzie 3-gwiazdkowym.
  2. Śniadanie w formie szwedzkiego bufetu.
  3. Możliwość zamówienia maksymalnie trzech dodatkowych śniadań w formie szwedzkiego bufetu.
  4. Kryteria oceny ofert:

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

Lp

Kryterium

Znaczenie procentowe kryterium

Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium

1.

Cena ( C )

60%

60 punktów

2.

Odległość (O)

40%

40 punktów

 

1) Sposób obliczenia kryterium ceny „C”;

Maksymalną ilość punktów otrzyma oferta o najniższej cenie, pozostałe proporcjonalnie mniej, obliczone według wzoru: 

        Cmin

C = --------- x 100 x 60%

          CB

C – wartość punktowa ceny

Cmin – cena najniższa spośród wszystkich ofert

CB – cena badanej oferty

 

2) W przypadku kryterium „odległość” „O” (zamawiający sprawdzi odległość od swojej siedziby wg Map Google)

Maksymalną ilość punktów otrzyma oferta z najbliższa lokalizacją, pozostałe proporcjonalnie mniej, obliczone według wzoru: 

                                                         Odległość min

O = ---------------------------------------- x 100 x 40%

                                             Odległość w ofercie badanej

  1. Zamawiający dokona wyboru oferty stanowiącej najkorzystniejszy bilans ww. kryteriów.
  2. Oferty należy składać w formie elektronicznej na adres: karolina.mazurkiewicz@amuz.wroc.pl do dnia 26 lutego 2018 r. do godziny 12.00.
  3. Wycenę należy podać jako kwotę brutto. Proszę podać także cenę dokupienia jednego dodatkowego śniadania oraz ceny jednostkowe za pokoje.
  4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do bezkosztowej zmiany liczby noclegów do dnia 28 lutego 2018 r.
  5. Forma udzielenia zamówienia: zlecenie
  6. Zamawiający zastrzega sobie prawa do odstąpienia od przeprowadzenia postępowania, do zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty oraz do unieważnienia postępowania w części lub w całości bez podania przyczyny.