Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

27.02.2018 - Postępowanie na wyłonienie Wykonawcy/Wykonawców czynności serwisowych i konserwacyjnych włącznie z wymogiem wpisu do systemu CRO, niżej wymienionych instalacji i urządzeń zamontowanych w budynkach A, B, C, D, E i F.

PDF27.02.2018 - Postępowanie na wyłonienie Wykonawcy/Wykonawców czynności serwisowych i konserwacyjnych włącznie z wymogiem wpisu do systemu CRO, niżej wymienionych instalacji i urządzeń zamontowanych w budynkach A, B, C, D, E i F. (2,03MB)

PDF27.02.2018 - PROTOKÓŁ SERWISOWY (35,97KB)
 

Wrocław, 27.02.2018 r.

 

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu ogłasza postępowanie na wyłonienie Wykonawcy/Wykonawców czynności serwisowych i konserwacyjnych włącznie z wymogiem wpisu do systemu CRO, niżej wymienionych instalacji i urządzeń zamontowanych w budynkach A, B, C, D, E i F. Wykonawcy serwisujący urządzenia winni posiadać autoryzację producenta lub specjalistyczną wiedzę zgodnie z wytycznymi producentów w zakresie serwisu i konserwacji tych urządzeń (DTR dostępne u Zamawiającego) oraz zgodnie z obowiązującym Prawem Budowlanym.

 

ZADANIE I (całościowo)

Przeprowadzenie przez Autoryzowanego Instalatora Klimatyzacji przeglądów urządzeń klimatyzacji oraz centrali wentylacyjnej i ich instalacji  /w ciągu roku dwóch przeglądów konserwacyjnych/ zgodnie z warunkami gwarancji, instrukcją eksploatacji urządzeń oraz protokołem serwisowym centrali wentylacyjnej firmy BARTOSZ (protokół serwisowy w załączeniu).

Oferta powinna obejmować wykonanie wszystkich czynności serwisowych wymaganych przez producenta, niezbędnych do zachowania 5 letniej gwarancji urządzeń. Konserwacja wykonywana w odstępie 6 miesięcy /pierwszy przegląd w miesiącu marcu 2018/, obejmująca niezbędne materiały eksploatacyjne, wpisy do książek gwarancyjnych oraz do systemu CRO.

Zakres czynności do wykonania przy serwisie klimatyzatorów, które udokumentowane będą oddzielnym protokołem i adnotacją w karcie gwarancyjnej:

 • Czyszczenie filtrów powietrza jednostki wewnętrznej;
 • Czyszczenie wymienników ciepła skraplacza i parownika, misy i rury spustowej  kondensatu;
 • Sprawdzenie drożności oraz szczelności układu odprowadzania skroplin, jego czyszczenie w tym elementów pompki skroplin;
 • Sprawdzenie szczelności układu chłodniczego
 • Sprawdzenie przewodów i izolacji ze względu na uszkodzenia mechaniczne;
 • Sprawdzenie skuteczności funkcji chłodzenia i grzania (uzyskiwane temperatury nawiewu);
 • Sprawdzenie działania sterowników;
 • Mycie urządzeń;
 • W jednostkach zewnętrznych czyszczenie lamel wymienników ciepła i otworów wentylacyjnych panelów;
 • Czyszczenie misy spustowej kondensatu;
 • Sprawdzenie dokręcenia całego zespołu wentylatora;
 • Oczyszczenie elementów elektronicznych oraz pozostałych części jednostki sprężonym powietrzem.

   

  Budynek A i F – wykaz urządzeń:

   

 1. Jednostka zewnętrzna agregat LG ARUM100LTE5  28,0/31,5 kW            
 • Jednostka wewnętrzna klimatyzator LG ARNU07GSBL4 naścienny 2,2/2,5 kW  8 szt.
 • Jednostka wewnętrzna klimatyzator LG ARNU12GVEA2 podłogowo
  -podstropowy 3,6/4,0 kW 1 szt.
 • Jednostka wewnętrzna klimatyzator LG ARNU12GTRC4 kasetonowy
  4 str. 3,6/4,0 kW 2 szt.
 1. LG UU49W jednostka zewnętrzna 13,9/15,4 kW (Jednostka zewnętrzna dla antresoli).
 • LG UT48 kasetonowy 4 str. 13,9/15,4 kW + maskownica PT-UMC1 (Jednostka wewnętrzna dla antresoli)  1 szt.
 1. LG Klimatyzator split ścienny Deluxe 6,6/7,5 kW (Jednostka zewnętrzna DM24RP.NSK +Jednostka wewnętrzna DM24RP.NSK)  1 kpl.
 2. LG Multisplit: agregat zewnętrzny Multi F: 8,8/10,1 kW (MU5M30.U43 )   
 • Jednostka wewnętrzna ścienna LG Deluxe 3,5/4,0 kW (DM12RP.NSJ) 4 szt.              
 1. LG Klimatyzator split ścienny Deluxe 5,0/5,8 kW (Jednostka zewnętrzna DM18RP.UL2  + Jednostka wewnętrzna DM18RP.NSK)  1 kpl.
 2. Centrala wentylacyjna dachowa „Bartosz” VEBAR-CR4-KF-CFT6.24-EC Vn/Vw=1000/1000 m3/h + LG ARUN050LSS0 jednostka zewnętrzna 14,0/16,0 kW, 3 ph (agregat do centrali) 1 kpl.                          

   

ZADANIE II (całościowo)

Wykonanie czynności serwisowych i konserwacyjnych niżej wymienionych instalacji i urządzeń zgodnie z następującą częstotliwością (w tabeli należy podać cenę za rok przeglądu):

 

 

Wartość netto

Podatek VAT

Czas rozpoczęcia przeglądu

przegląd okresowy raz w roku:

 

 

 

 

 

 

 

budynek E:

 

 

 

 1. wentylator osiowy napowietrzający  szt.1

 

 

1 sierpnia 2018 rok

 1. wentylator osiowy oddymiający                                      szt.1

 

 

1 sierpnia 2018 rok

 1. wentylator dachowy  szt.1

 

 

1 sierpnia 2018 rok

 

 

 

 

przegląd okresowy dwa razy w roku:

 

 

 

 

 

 

 

budynek A:

 

 

 

 1. klimatyzatory Sinclair     szt.6

 

 

1 sierpnia 2018 rok

 1. system klimatyzacji Multi (1+3) Sinclair   szt.1

 

 

1 sierpnia 2018 rok

 1. klimatyzator LG    szt.5

 

 

1 sierpnia 2018 rok

 1. klimatyzator Saunier Duval   szt.3

 

 

1 sierpnia 2018 rok

 1. centrale wentylacyjne piwnica    szt.2

 

 

1 sierpnia 2018 rok

 1. centrale wentylacyjne biblioteki   szt.2

 

 

1 sierpnia 2018 rok

 

 

 

 

budynek B:

 

 

 

 1.  centrala wentylacyjna Clima Gold   szt.1

 

 

1 sierpnia 2018 rok

 

 

 

 

budynek C:

 

 

 

 1. Centrala wentylacyjna Klimor MCKT  szt.1

 

 

1 sierpnia 2018 rok

 1. system klimatyzacji Multi V (1+2 , 1+6)LG szt.2

 

 

1 sierpnia 2018 rok

 

 

 

 

budynek D:

 

 

 

 1. centrale wentylacyjne Clima Gold  (wraz z wentylatorami dachowymi) szt.2

 

 

1 sierpnia 2018 rok

 

 

 

 

budynek E:

 

 

 

 1. centrale wentylacyjne nawiewno-wywiewne szt.8

 

 

1 sierpnia 2018 rok

 1. urządzenia strefowe (chłodnice) szt.2

 

 

1 sierpnia 2018 rok

 1. urządzenia strefowe (nagrzewnice+chłodnice) szt.2

 

 

1 sierpnia 2018 rok

 1. agregaty wody lodowej szt.9

 

 

1 sierpnia 2018 rok

 1. kurtyny powietrzne   szt.4

 

 

1 sierpnia 2018 rok

 1. klimatyzatory Mitsubishi szt.3

 

 

1 sierpnia 2018 rok

 1. klimatyzatory LG  szt.3

 

 

1 sierpnia 2018 rok

budynek E:

 

 

 

 1. nawilżacze parowe   szt.6

 

 

1 sierpnia 2018 rok

 

 

 

 

 

Wartość netto

Podatek VAT

 

roczny koszt serwisu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

miesięczny koszt serwisu (ryczałt)

netto

brutto

 

 

 

ZADANIE III (dopuszcza się składanie na poszczególne grupy)

 

Wykonanie czynności serwisowych i konserwacyjnych niżej wymienionych instalacji i urządzeń zgodnie z następującą częstotliwością (w tabeli należy podać cenę za rok przeglądu):

 

 

 

Wartość netto

Podatek VAT

Czas rozpoczęcia przeglądu

przegląd okresowy raz w roku:

 

 

 

budynki A,E,F:

 

 

 

Grupa I

 1. system przeciwpożarowy SSP  bud. A (m.in. centrala Polon Alfa CSP 35A, izotopowe czujki dymu szt.47, przycisk ręczny szt. 9, klapy dymowe, oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne)
 2. system przeciwpożarowy SSP bud. E, B, C(m.in. centrala Integral B5 Schrack Sekonet, czujki dymu kanałowe szt. 7, czujki multisensor szt. 357, przycisk ręczny szt. 13, moduł wej./wyj. szt. 40, system oddymiania i klapy dymowe, oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne)
 • system przeciwpożarowy SSP bud. F podłączony do centraly Integral B5 Schrack Sekonet, (m.in. optyczna czujka dymu 79 szt., optyczna czujka dymu w przestrzeni międzystropowej 17 szt., czujka ciepła  1szt., ROP 7 szt., sygn. akustyczny 10 szt., moduł kontrolno-sterujący 4 szt., czujka ciepła 1 szt., czujka liniowa 1 szt., system oddymiania i klapa dymowa 1 szt., oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne)

 

 

1 września 2018 rok

 

 

 

 

Budynek A,D,E,F:

 

 

 

Grupa II

 1. zestaw hydroforowy na cele ppoż.  szt.6

 

 

1 sierpnia 2018 rok

Grupa III

 1. drzwi przesuwne firmy GEZE           szt. 4

 

 

 

1października 2018 rok

 

 

 

 

przegląd okresowy dwa razy w roku:

 

 

 

budynek E,D,F:

 

 

 

Grupa IV

 1. szlaban wjazdowy FAAC     kpl.1
 1. brama wjazdowa (siłownik FAAC) szt. 1
 2. brama przesuwna samonośna H>2000 -szt. 1
 3. segmentowa brama garażowa Torsystem   szt.1

 

 

1 grudnia 2018 rok

 

 

 

 

budynek E:

 

 

 

Grupa V

 1. pompy zatapialne szt.2
 2. system detekcji CO (ilość czujek) szt.10
 3. klapy ppoż. szt.9
 4. separator ropopochodnych z przepompownią  szt.1

 

 

1 sierpnia 2018 rok

 

 

budynek A,E,F:

 

 

 

Grupa VI

 1. system alarmowy Satel Integra  kpl.3

 

 

1 grudnia 2018 rok

 

 

 

 

 

 

 

 

przegląd okresowy comiesięczny:

 

 

 

 

 

 

 

budynek A, E:

 

 

 

Grupa VII

 1. urządzenia węzła cieplnego   kpl.2

 

 

1października 2018 rok

 

 

 

 

Budynek E:

 

 

 

Grupa VIII

 1. stacja transformatorowa SN/nn (usługa eksploatacji, dozoru i utrzymania ruchu urządzeń stacji oraz przeprowadzanie cyklicznych konserwacji i przeglądów prewencyjnych urządzeń stacji w celu utrzymania ich w pełnej sprawności technicznej)

 

 

1 sierpnia 2018 rok

 

 

 

 

 

Wartość netto

Podatek VAT

 

roczny koszt serwisu wybranych pozycji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

miesięczny koszt serwisu (ryczałt) wybranych pozycji

netto

brutto

 

 

 

1.Założenia do umowy:

1) Termin realizacji:

a) Zadanie pierwsze wg ustalonego harmonogramu, pierwszy przegląd w miesiącu marcu 2018 roku, następne w odstępie 6 miesięcy. Drugie i trzecie zadanie z terminem rozpoczęcia wykonania serwisów (patrz tabela powyżej).

b) Zawarcie umów planuje się na okres dwóch lat.

c) W przypadku zwłoki w wykonaniu zadań w uzgodnionych terminach harmonogramu Zleceniodawca będzie miał prawo naliczyć kary umowne w wysokości 0,5% wartości zamówienia za każdy roboczy dzień zwłoki.

2) Płatność:

a) Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności za wykonanie usługi, w terminie do 14 dni od daty złożenia przez Wykonawcę, następujących dokumentów:

 1. Prawidłowo dostarczonej i wystawionej faktury VAT
 2. Protokołów:
 • przeglądu okresowego zgodnie z tabelą (na każde serwisowane urządzenie wystawiony indywidualny protokół serwisowy),
 • przeglądu comiesięcznego - ogólnego na wszystkie urządzenia.
 1. Powyższe protokoły podpisane przez obie strony umowy w tym upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.

b) Protokoły wykonanych przeglądów, stanowią podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury za dany miesiąc,

c) Płatność zostanie dokonana przelewem bankowym na konto Wykonawcy podane na fakturze.

 

3) Realizacja umów:

a) Wykonywanie raz w miesiącu inspekcji urządzeń objętych umową, polegających m.in.  na odczytaniu parametrów na panelach sterujących
i ewentualnej korekcie ustawień, wzrokowej ocenie stanu technicznego tych urządzeń i kontroli poprawności ich pracy (po zakończeniu inspekcji przedstawić protokół).

b) Należy podać wartości jednostkowe urządzeń zgodnie z wykazem podanym w tabelach, celem ewentualnej korekty w przypadku wycofania urządzenia z eksploatacji,

c) Zmiana warunków podpisanej umowy będzie wymagała formy pisemnej pod rygorem nieważności,

d) W sprawach nieuregulowanych umową, strony będą obowiązywały przepisy Kodeksu Cywilnego.

e) Przedstawicielem Zleceniodawcy w trakcie realizacji zlecenia będzie zca działu administracyjno-gospodarczego Pan Robert Przytulski,
a przedstawiciela Wykonawcy do realizacji zlecenia będzie określała zawarta umowa.

f) Wykonawca pełni nadzór nad sposobem wykonywania przedmiotu umowy przez swoich pracowników.

2.Oferta

1) Opis sposobu przygotowania oferty:

a) oferta powinna zawierać:

 1. cenę całkowitą roczną oraz miesięczny koszt serwisu (ryczałt) za realizację czynności serwisowych (wraz z dojazdem, materiałami eksploatacyjnymi, protokołami, wpisami do książek gwarancyjnych i systemu CRO),
 2. wykonawca powinien uwzględnić w cenie oferty wszystkie składniki niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia
 3. do oferty należy dołączyć posiadane autoryzacje producentów urządzeń /dotyczy zadania pierwszego/

b) oferta powinna:

 1. być opatrzona pieczątką firmową,
 2. posiadać datę sporządzenia,
 3. zawierać adres lub siedzibę oferenta, nr telefonu, nr NIP,
 4. być podpisana czytelnie przez przedstawiciela oferenta,

2) Kryteria oceny ofert

a) Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród ofert nieodrzuconych.

b) Kryterium wyboru oferty jest cena.

c) W przypadku jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taką samą cenę, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

3) Termin i miejsce składania ofert:

a) oferty można składać do dnia 6 marca 2018 r. do godz. 12:00

b) oferty w formie elektronicznej należy przesłać na adres:    robert.przytulski@amuz.wroc.pl

c) oferty w formie papierowej należy dostarczyć do Kancelarii Kanclerza

Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu,

pl. Jana Pawła II nr 2 , 50-043 Wrocław, pokój nr 022 A.

 

Dopuszcza się składanie ofert częściowych.

Zaleca się oględziny miejsca wykonywania usługi przed złożeniem oferty (budynki  Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, ul. Podwale 13) w tej sprawie proszę kontaktować się z p.  Robertem Przytulskim, tel. (71) 31-00-565.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia negocjacji z wybranymi oferentami.

Zamawiający zastrzega sobie prawa do odstąpienia od przeprowadzenia postępowania, do zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty oraz do unieważnienia postępowania w części lub w całości bez podania przyczyny.

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest zgodnie z obowiązującym w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
– Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 ust. 8 oraz art. 4d ust. 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579).