Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 10/2018 z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

 

PDFZarządzenie Nr 10/2018 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. (337,34KB)
PDFZałącznik do Zarządzenia Nr 10/2018 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 21 lutego 2018r.w sprawie wprowadzenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu._A,B,C,F_1 (350,75KB)
PDFZałącznik do Zarządzenia Nr 10/2018 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 21 lutego 2018r.w sprawie wprowadzenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu._A,B,C,F_2 (7,91MB)
PDFZałącznik do Zarządzenia Nr 10/2018 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 21 lutego 2018r.w sprawie wprowadzenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu._bud. D_1 (312,60KB)
PDFZałącznik do Zarządzenia Nr 10/2018 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 21 lutego 2018r.w sprawie wprowadzenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu._bud. D_2 (4,67MB)
PDFZałącznik do Zarządzenia Nr 10/2018 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 21 lutego 2018r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu._bud. E_1 (289,28KB)
PDFZałącznik do Zarządzenia Nr 10/2018 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 21 lutego 2018r.w sprawie wprowadzenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu._bud. E_2 (5,65MB)
PDFZałącznik do Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego budynków A, B, C, D, E, F_1 (373,71KB)
PDFZałącznik do Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego budynków A, B, C, D, E, F_2 (315,42KB)
 

Zarządzenie Nr 10/2018

Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

z dnia 21 lutego 2018 r.

 

w sprawie wprowadzenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. 

Na podstawie art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 z późn. zm.) oraz  § 6 ust.1  rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Wprowadza się w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia składającą się z:

  1. Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego – Kompleks budynków A, B, C i F,
  2. Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego – Budynek D, 
  3. Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego – Budynek E,
  4. Załączników do Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego Budynków A, B, C, D, E i F.

     

    § 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Kanclerzowi Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

 

§ 3

  Z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia traci moc Zarządzenie Nr 36/2015 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 28 października 2015r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

 

§ 4

       Zarządzenie wchodzi w życie  z dniem wydania.