Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

06.03.2018 - Postępowanie dotyczące druku Informatora dla kandydatów na studia w roku akademickim 2018/2019.

PDF06.03.2018 - Postępowanie dotyczące druku Informatora dla kandydatów na studia w roku akademickim 2018/2019. (576,08KB)
 

Wrocław, 5 marca 2018 r.

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu ogłasza postępowanie dotyczące druku Informatora dla kandydatów na studia w roku akademickim 2018/2019.

 1. Zamówienie powinno być zrealizowane według następujących parametrów technicznych:
 • format: 148 x 210 mm
 • objętość: 76 stron + okładka
 • kolor środka: CMYK,
 • papier środka: offset 90 g,
 • okładka: karton 260 g, kolor 4+4, folia błyszcząca 1+0
 • oprawa: klejona
 • nakład: 150 egzemplarzy
 1. Zamawiający dostarczy do drukarni materiały do druku w postaci plików pdf.
 2. Wykonawca przed przystąpieniem do druku całego nakładu zobowiązuje się dostarczyć próbny wydruk oprawionej publikacji do akceptacji Wydawcy.
 3. Wykonawca dostarczy wydrukowany nakład zapakowany w standardowych paczkach do siedziby Wydawcy.
 4. Oferta powinna zawierać:
 • cenę druku netto jednego egzemplarza informatora, obliczoną z uwzględnieniem dostarczenia nakładu do siedziby Wydawcy,
 • stawkę podatku VAT.
 1. Termin i sposób nadsyłania ofert: do 12.03.2018 godz. 13.00 pocztą elektroniczną na adres: wydawnictwo@amuz.wroc.pl
 2. Zamawiający przed dokonaniem wyboru Wykonawcy może wymagać dostarczenia okazowego egzemplarza innej książki o parametrach technicznych zbliżonych do wymienionych w niniejszym ogłoszeniu, wyprodukowanego wcześniej przez Wykonawcę, w celu zweryfikowania jakości druku osiąganej przez Wykonawcę oraz jakości innych elementów wykonania książki mogących stanowić podstawę reklamacji, opisanej w punkcie 10. Oferent powinien dostarczyć okazowy egzemplarz w terminie do trzech dni roboczych od daty otrzymania od Wydawcy pocztą elektroniczną zawiadomienia o konieczności dostarczenia takiego egzemplarza. Niedotrzymanie tego terminu będzie skutkować odrzuceniem oferty.
 3. Termin przekazania plików do druku: do dnia 19.03.2018.
 4. Termin dostarczenia gotowego nakładu do Zamawiającego: do 10 dni roboczych od daty dostarczenia przez Zamawiającego plików do druku.
 5. Dokonanie odbioru nakładu przez Zamawiającego nie będzie wykluczać możliwości zgłoszenia reklamacji w okresie 21 dni od daty przyjęcia nakładu. Podstawą do reklamacji może być: zastosowanie przez Wykonawcę materiałów niezgodnych ze specyfikacją w zamówieniu, nieodwzorowanie materiału cyfrowego środka i okładki, wadliwa jakość druku, niejednakowy wymiar marginesów na każdej stronie, niestaranne wykonanie prac wykończeniowych publikacji: m.in. cięcia i pasowania arkuszy, oprawy introligatorskiej, nadruku folią.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawa do odstąpienia od przeprowadzenia postępowania, do zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty oraz do unieważnienia postępowania w części lub w całości bez podania przyczyny.

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 ust. 8 oraz art. 4d ust. 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579).