Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Władze

Władze 

 

JM REKTOR

prof. dr hab. Krystian Kiełb

 

PROREKTORZY

Prorektor ds. studenckich i dydaktyki - prof. dr hab. Helena Tomaszek-Plewa

Prorektor ds. artystycznych i naukowych - prof. dr hab. Magdalena Blum

Prorektor ds. ewaluacji i rozwoju - dr Aleksandra Pijarowska, prof AMKL 

 

 

Kanclerz – mgr Adam Walkiewicz

Kwestor – mgr Karolina Mrozińska

 

SENAT

JM Rektor - Przewodniczący Senatu

prof. dr hab. Krystian Kiełb

 

Członkowie Senatu pochodzący z wyboru:

I. Przedstawiciele nauczycieli akademickich:

prof. dr hab. Magdalena Blum - Prorektor ds. artystycznych i naukowych

prof. dr hab. Alan Urbanek - Dziekan Wydziału Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii

dr Adam Porębski - Prodziekan Wydziału Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii

mgr Irena Wolniewska - Dziekan Wydziału Wokalnego

Wydział Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii

prof. dr hab. Anna Granat-Janki

prof. dr hab. Agata Zubel-Moc

Wydział Instrumentalny

prof. dr hab. Igor Cecocho

prof dr hab. Mirosław Gąsieniec

prof. dr hab. Jacek Meira

prof dr hab. Michał Micker

prof. dr hab. Jakub Stankiewicz

prof. dr hab. Ryszard Żołędziewski

dr hab. Zbigniew Łuc

dr hab. Aleksandra Rupocińska

dr hab. Anna Rutkowska-Schock, prof. AMKL

dr hab. Paweł Zawadzki, prof. AMKL

dr Bartosz Pernal

dr Maurycy Wójciński

Wydział Wokalny

prof. dr hab. Piotr Łykowski

dr hab. Anna Przyjemska-Śpiewak, prof. AMKL

Wydział Edukacji Muzycznej, Chóralistyki i Muzyki Kościelnej

prof. dr hab. Bogusława Orzechowska

prof. dr hab. Jolanta Szybalska-Matczak - Przewodnicząca Rady Dyscypliny Sztuki Muzyczne

II. Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

mgr inż. Łucja Hartleb-Kwasek

mgr Magdalena Wiącek

III. Przedstawiciele doktorantów i studentów

mgr Agata Chodorek

Zuzanna Klepacka (W I)

Michał Skowronek (W II)

Jan Surma (W II)

Jan Turkiewicz (W II)

Ewelina Szczęsna (W III)

Maria Kołacz (W IV)

 

Osoby uczestniczące w posiedzeniach Senatu z głosem doradczym:

prof. dr hab. Helena Tomaszek-Plewa - Prorektor ds. studenckich i dydaktyki

dr Aleksandra Pijarowska,prof. AMKL - Prorektor ds. ewaluacji i rozwoju

dr hab. Artur Wróbel, prof. AMKL - Dziekan Wydziału Edukacji Muzycznej, Chóralistyki i Muzyki Kościelnej

mgr Adam Walkiewicz – Kanclerz

mgr Karolina Mrozińska – Kwestor

po jednym przedstawicielu każdego związku zawodowego działającego w Akademii