Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała nr 10/2018 z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia liczby miejsc na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na rok akademicki 2018/2019

PDFUchwała nr 10/2018 z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia liczby miejsc na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na rok akademicki 2018/2019 (467,83KB)
 

Uchwała nr 10/2018

Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

z dnia 28 marca 2018 r.

 

            w sprawie określenia liczby miejsc na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na rok akademicki 2018/2019

Działając na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2017 r. poz. 2183 z późn. zm.) Senat Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§ 1

Kierując się zasadą odpowiedzialności za jakość kształcenia oraz możliwościami zapewnienia finansowania ze środków publicznych, a także dbając o zgodność struktury kierunków studiów z misją Akademii określa się następujące liczby miejsc na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na rok akademicki 2018/2019:

1. Wydział Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii:

1) kierunek: Kompozycja i Teoria Muzyki – 35 miejsc,

2) kierunek: Dyrygentura – 8 miejsc,

2. Wydział Instrumentalny:

1) kierunek: Instrumentalistyka – 104 miejsca,

2) kierunek: Jazz i Muzyka Estradowa –  22 miejsca,

3. Wydział Wokalny - kierunek: Wokalistyka – 27 miejsc,

4. Wydział Edukacji Muzycznej, Chóralistyki i Muzyki Kościelnej - kierunek: Edukacja Artystyczna w zakresie Sztuki Muzycznej – 28 miejsc.

§ 2

  1. W przypadku niewykorzystania liczby miejsc na dany kierunek, Senat upoważnia Rektora do podejmowania decyzji w sprawie przesunięcia liczby miejsc pomiędzy poszczególnymi kierunkami w granicach ogólnej liczby miejsc.
  2. Przyjęcia cudzoziemców na studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia na zasadach odpłatności odbywają się poza liczbą miejsc określonych niniejszą uchwałą.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Rektorowi Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

§ 4

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wrocław, 28 marca 2018 r.