Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała nr 14/2018 z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie likwidacji Podyplomowych Studiów Emisji i Rehabilitacji Głosu

PDFUchwała nr 14/2018 z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie likwidacji Podyplomowych Studiów Emisji i Rehabilitacji Głosu (247,97KB)
 

UCHWAŁA Nr 14/2018

Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

z dnia 28 marca 2018 r.

 

w sprawie likwidacji Podyplomowych Studiów Emisji i Rehabilitacji Głosu

 

Na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 z poźn. zm), § 25 ust. 2 pkt. 17 Statutu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu oraz § 5 ust. 1 Regulaminu Studiów Podyplomowych Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w brzmieniu nadanym Uchwałą Senatu nr 15/2017 z dnia 24 maja 2017 r. Senat Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu uchwala, co następuje:  

§ 1

Likwiduje się od roku akademickiego 2018/2019 Podyplomowe Studia Emisji i Rehabilitacji Głosu prowadzone na Wydziale Edukacji Muzycznej, Chóralistyki i Muzyki Kościelnej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. 

§  2

     Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Wrocław, 28 marca 2018 r.